ks. Robert Sadlak

 

ks. prof. dr hab.
Radosław Chałupniak

 ks. prał. dr hab.
Jerzy Kostorz, prof. UO
kierownik katedry

WITAMY NA STRONACH
KATEDRY KATECHETYKI I TEOLOGII PASTORALNEJ

WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

Badania naukowe

Sympozja

Publikacje

Kontakt (e-mail)

Teologia pastoralna ogólna

Dydaktyka
katechezy dzieci

Dydaktyka ogólna

Katechetyka materialna
- program katechetyczny

Teologia pastoralna szczegółowa

Dydaktyka katechezy
młodzieży i dorosłych

Dydaktyka
szkoły wyższej

Pedagogika
i katechetyka specjalna

 

Dydaktyka
etyki dzieci

Metodyka ogólna
i szczegółowa

Praktyki katechetyczne

Pedagogika ogólna

Dydaktyka etyki
młodzieży

i dorosłych

Katechetyka
fundamentalna

Fakultety katechetyczne
Historia wychowania
w rodzinie

Dydaktyka szkoły wyższej

Seminarium naukowe
z teologii pastoralnej,

katechetyki i pedagogiki
Przydatne linkiKsięga pamiątkowa dla ks. prof. dra hab. Józefa Mikołajca
"Współczesne wyzwania teologii pastoralnej", Opole 2016USOS UO