ks. dr Robert Sadlak

 

ks. prof. dr hab.
Radosław Chałupniak

 ks. prał. dr hab.
Jerzy Kostorz, prof. UO
kierownik katedry

WITAMY NA STRONACH
KATEDRY KATECHETYKI I TEOLOGII PASTORALNEJ

WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

Badania naukowe

Sympozja

Publikacje

Kontakt (e-mail)

Teologia pastoralna ogólna

Dydaktyka
katechezy dzieci

Dydaktyka ogólna

Katechetyka materialna
- program katechetyczny

Teologia pastoralna szczegółowa

Dydaktyka katechezy
młodzieży i dorosłych

Metodyka
katechezy i etyki

Praktyki katechetyczne
 

Dydaktyka
etyki dzieci

Katechetyka
fundamentalna

Fakultety katechetyczne

 

Dydaktyka etyki
młodzieży

i dorosłych

Seminarium naukowe
z katechetyki

i teologii pastoralnej

 
USOS UO

 

  Przydatne linki