ks. dr Robert Sadlak

 ks. prał. dr hab.
Jerzy Kostorz, prof. UO
kierownik katedry

ks. prof. dr hab.
Radosław Chałupniak

 

WITAMY NA STRONACH
KATEDRY KATECHETYKI I TEOLOGII PASTORALNEJ

WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO

Badania naukowe

Sympozja

Publikacje

Kontakt (e-mail)

Teologia pastoralna ogólna

Dydaktyka
katechezy dzieci

Dydaktyka ogólna

 

Teologia pastoralna szczegółowa

Dydaktyka katechezy
młodzieży i dorosłych

Metodyka
katechezy i etyki

 
 

Dydaktyka
etyki dzieci

Katechetyka
fundamentalna

Fakultety katechetyczne

 

Dydaktyka etyki
młodzieży i dorosłych

Seminarium naukowe
z katechetyki

i teologii pastoralnej

 
USOS UO

Praktyki katechetyczne

  Przydatne linki