BADANIA NAUKOWE

 

Badania katechetyczne obejmują: środowiska katechezy (rodzina, parafia, szkoła), prawne i teologiczne uzasadnienie oraz modele szkolnego nauczania religii, wychowanie religijne w Europie, dydaktyka i metodyka katechezy, zasada aktywizacji w katechezie, osobowość katechety, formy katechezy specjalnej, badania empiryczne. 


Prace magisterskie I LICENCJACKIE (LICENCJAT RZYMSKI)
z katechetyki (od 1994 ROKU)

1994/1995

Krystyna Kwiecień, Miejsce Kościoła we współczesnej katechezie (promotor ks. dr Joachim Gaida)

Renata Leja, Problematyka grzechu w katechezie na podstawie podręczników dla szkoły podstawowej (promotor ks. dr Joachim Gaida)

Lucyna Stępień, Rola kobiety w katechetycznym przekazie wiary (promotor ks. dr Joachim Gaida)

ks. Bogusław Syty, Katecheza wobec problemu narkomanii w Polsce (promotor ks. dr Joachim Gaida)

ks. Andrzej Walczak, Obraz nowej ewangelizacji Europy przedstawiony na łamach dwutygodnika "La Civitta Cattolica" w latach 1983-1993 (promotor ks. dr Joachim Gaida)

Renata Warner, Katechetyczne wartości książki Jana Pawła II "Przekroczyć próg nadziei" (promotor ks. dr Joachim Gaida)

Krystyna Zwaduch, Religijne wychowanie dzieci i młodzieży w świetle pism ks. Bronisława Markiewicza (promotor ks. dr Joachim Gaida)

 

1995/96

Maria Brzezińska, Rysunek w katechizacji dzieci wczesnoszkolnych (promotor ks. dr Joachim Gaida)

ks. Krzysztof Gbur, Empatia jako czynnik wychowania na przykładzie twórczości Janusza Korczaka (promotor ks bp dr Gerard Kusz)

Urszula Horwat, Wychowanie eucharystyczne po Pierwszej Komunii świętej w świetle "Ramowego programu katechizacji w zakresie szkoły podstawowej" dla klas III-IV (promotor ks. dr Joachim Gaida)

Elżbieta Paterok, Katecheza biblijna dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim okresu wczesnoszkolnego (promotor ks. dr Joachim Gaida)

ks. Rafał Sierla, Biblijna formacja katechety (promotor ks bp dr Gerard Kusz)

Maria Dębska, Problematyka wychowania moralnego dzieci w młodszym wieku szkolnym na podstawie "Programu nauczania początkowego klasy I-III" i "Ramowego programu katechizacji w zakresie szkoły podstawowej" (I-III wersja pierwsza) (praca licencjacka) (promotor ks. dr Joachim Gaida)

 

1996/97

Alicja Adamowska, Wartości katechetyczne poezji ks. Jana Twardowskiego (promotor ks. dr Joachim Gaida)

Małgorzata Bylicka, świadectwo wiary w katechezie (promotor ks. dr Joachim Gaida)

ks. Robert Chudoba, Teatr religijny jako forma katechezy (promotor ks. dr Joachim Gaida)

Izabela Gryń, Wychowanie młodzieży do wiary w świetle dokumentów Zgromadzenia Córek Maryi Wspomożycielki (promotor ks. dr Joachim Gaida)

Krzysztof Kluczyński, Zabawa w teatr jako metod dydaktyczna do wykorzystania na katechezie dzieci przedszkolnych (promotor ks. dr Joachim Gaida)

Maria Krzyż, Zabawa w katechezie jako metoda aktywizująca (promotor ks. dr Joachim Gaida)

Anna Oleksik, Sekty religijne jako problem katechetyczny na przykładzie organizacji świadków Jehowy (promotor ks. dr Joachim Gaida)

Józefa Pasztetnik, Ewangelizacyjny charakter wychowania w świetle posoborowych dokumentów Zgromadzenia Córek Maryi (promotor ks. dr Joachim Gaida)

Adam Krystian Pazurek, Elementy duchowości św. Franciszka z Asyżu w osobowości katechety (promotor ks bp dr Gerard Kusz)

Stefania Reich, Obraz Kościoła w świadomości młodzieży klas maturalnych na przykładzie wybranych szkół warszawskich (promotor ks. dr Joachim Gaida)

Elżbieta Rotko, Wakacje letnie jako możliwość pogłębienia życia chrześcijańskiego dzieci na przykładzie Domu Rekolekcyjnego im. bł. Czesława na Górze św. Anny (promotor ks. dr Joachim Gaida)

Maria Rzepczyk, Wychowanie dzieci w wieku wczesnoszkolnym do życia w rodzinie na podstawie wybranej dziecięcej literatury religijnej (promotor ks. dr Joachim Gaida)

Stefania Stanula, Kształtowanie świadomości eklezjologicznej jako problem eklezjologiczny (promotor ks. dr Joachim Gaida)

ks. Krzysztof Sędłak, Rodzina jako miejsce przekazu wiary w świetle polskiej literatury teologicznej (promotor ks. dr Joachim Gaida)

Ewa Sitko, Pedagogika Janusza Korczaka w twórczości pedagogiczno-katechetycznej ks. Janusza Tarnowskiego (promotor ks. dr Joachim Gaida)

ks. Eugeniusz Bill, Obraz nauczania religii w szkole w okresie międzywojennym na podstawie artykułów "Ateneum Kapłańskiego" (1918-1939)  (praca licencjacka)  (promotor ks. dr Joachim Gaida)

Alicja Kobyłka, Założenia organiczo-strukturalnej teorii wychowania według ks. Józefa Kentenicha (praca licencjacka)  (promotor ks bp dr Gerard Kusz)

Renata Warner, Katechetyczne wartości książki Jana Pawła II "Przekroczyć próg nadziei" (praca licencjacka)  (promotor ks. dr Joachim Gaida)

Krystyna Zwaduch, Religijne wychowanie dzieci i młodzieży w świetle pism ks. Bronisława Markiewicza (praca licencjacka)  (promotor ks. dr Joachim Gaida)

 

1997/98

ks. Krystian Giemza, Katecheza wobec desakralizacji Dnia Pańskiego (promotor ks bp dr Gerard Kusz)

Ferdynand Wójcik, Wychowanie świadomości chrztu w katechezie (promotor ks bp dr Gerard Kusz)

Zygfryd Sordoń, Medytacja w katechezie (promotor ks bp dr Gerard Kusz)

ks. Karol Gąsior, Egzystencjalna katecheza Maryjna według Ks. Prymasa Stefana Wyszyńskiego (promotor ks bp dr Gerard Kusz)

Andrzej Potyra, Osobowy, oblubieńczy i rodzicielski sens ciała w katechezie przedmałżeńskiej w nauczaniu Jana Pawła II (promotor ks. bp dr Gerard Kusz)

Barbara Jałowiecka, Wychowanie prorodzinne w szkole podstawowej w ramach godzin wychowawczych i katechezy (promotor ks. dr Radosław Chałupniak)

Stefania Szlezinger, Biografie jako źródła religijnego nauczania i wychowania w oparciu o "Katechizm Religii Katolickiej" (promotor ks. dr Radosław Chałupniak)

Zygfryd Sordoń, Medytacja w katechezie (praca licencjacka)  (promotor ks bp dr Gerard Kusz)

 

1998/99

Mariusz Hamilka, Fundamentalne treści wychowania moralnego na katechezie w szkole średniej (promotor ks. dr Radosław Chałupniak)

ks. Edward Figiel, Odnowa katechezy misyjnej w Afryce (promotor ks. bp dr Gerard Kusz)

ks. Jerzy Faszczewski, Aktywizowanie katechezy za pomocą dynamiki małych grup (promotor ks. dr Joachim Gaida)

s. Zofia Michaś, Wykorzystanie obrazu w katechezie przedszkolnej (promotor ks. dr Radosław Chałupniak)

Sławomir Seroczyński, Wychowanie religijne w ruchu "Wiara i światło" (promotor ks. dr Radosław Chałupniak)

s. Karina Watoła, Wykorzystanie twórczej aktywności dziecka w katechezie wczesnoszkolnej (promotor ks. dr Radosław Chałupniak)

s. Katarzyna Wypyszyńska, Percepcja znaku i symbolu a wychowanie eucharystyczne (promotor ks. dr Radosław Chałupniak)

s. Ewa Chodzińska, święta Pańskie w katechezie dzieci w wieku wczesnoszkolnym (promotor ks. dr Radosław Chałupniak)

Joanna Madej, Wychowanie religijne w szkole życia dzieci upośledzonych umysłowo w stopniu umiarkowanym (promotor ks. dr Radosław Chałupniak)

s. Maria Polok, Katecheza dzieci i młodzieży w ośrodku szkolno-wychowawczym dla niesłyszących i słabosłyszących w Raciborzu (promotor ks. dr Radosław Chałupniak)

Urszula Sperczyńska, Wychowanie do relacji koleżeństwa i przyjaźni w katechezie dzieci klas I-IV (promotor ks. dr Joachim Gaida)

Michalina Magnor, Wykorzystanie baśni Bruno Ferrero w kształtowaniu sumienia dziecka sześcioletniego (promotor ks. dr Joachim Gaida)

Grażyna Grabowska, Postawa dziecka wobec śmierci jako problem wychowania religijnego (promotor ks. dr Joachim Gaida)

ks. Andrzej Wandzel, Obraz katechetycznego przygotowania do bierzmowania w świetle polskiej posoborowej literatury katechetycznej (promotor ks. dr Radosław Chałupniak)

Agnieszka Kucharska, Wykorzystanie baśni C.S. Lewisa "Opowieści z Narnii" w katechezie biblijnej dzieci szkoły podstawowej (promotor ks. dr Joachim Gaida)

Maria Cwik, Przemoc w szkole wśród dzieci jako problem katechetyczny (promotor ks. dr Joachim Gaida)

Ireneusz Ganczarski, Katecheta jako wychowawca w kontekście kryzysu autorytetu (promotor ks. dr Joachim Gaida)

Elżbieta Gębala, Zabawa w katechezie przedszkolnej (promotor ks. dr Joachim Gaida)

Edyta Gonet, Przykazanie miłości w katechezie dzieci klas I-IV (promotor ks. dr Joachim Gaida)

Beata Musiał, Katechetyczne wartości światowych Dni Młodzieży (promotor ks. dr Joachim Gaida)

Katarzyna Niebudek, Dziecko wobec cierpienia jako problem katechetyczny (promotor ks. dr Joachim Gaida)

Barbara Niebudek, Znaczenie metod aktywizujących w rozwoju religijnym młodzieży (promotor ks. dr Joachim Gaida)

Anna Skiba, Problematyka rodziny jako podstawowego środowiska wychowania religijnego w kontekście niektórych współczesnych przeobrażeń kulturowych (promotor ks. dr Joachim Gaida)

 

1999/2000

Barbara Dwornik, Maryjny wymiar powołania kobiety w świetle katechez Jana Pawła II (1994-1998)  (promotor ks. bp dr Gerard Kusz)

ks. Piotr Bałos, Integralność wychowania religijnego w świetle koncepcji pedagogicznej Marii Montessori (promotor ks. dr Joachim Gaida)

ks. Erwin Kuzaj, Główne cele i zadania katechezy młodzieżowej na podstawie literatury teologiczno-katechetycznej (promotor ks. dr Joachim Gaida)

Maria Zatylna, Katecheza jako pedagogika religijno-moralna w twórczości i działalności katechetycznej ks. Zygmunta Gorazdowskiego (promotor ks. dr Joachim Gaida)

s. Maria Bacherycz, Wychowanie do modlitwy w przygotowaniu dzieci pierwszokomunijnych na podstawie "Małego Katechizmu Opolskiego" (promotor ks. dr Joachim Gaida)

Barbara Pasionek, Wychowanie do czystości w kontekście zagrożeń formacji psychoseksualnej (promotor ks. dr Joachim Gaida)

Katarzyna Rode, śpiew religijny w przygotowaniu dzieci do Pierwszej Komunii świętej (promotor ks. dr Joachim Gaida)

Hiacynta Zyzik, Wychowanie do empatii w katechezie dzieci szkolnych (promotor ks. dr Joachim Gaida)

Bernadeta Dziedzic, Katecheza w świadomości młodzieży na przykładzie Liceum Ogólnokształcącego w Kluczborku (promotor ks. dr Joachim Gaida)

Anna Hamera, Wychowanie seksualne w starszym wieku szkolnym jako problem katechetyczny (promotor ks. dr Joachim Gaida)

Marzena Kalinowska, Katecheza w świadomości młodzieży na przykładzie Liceum Ogólnokształcącego nr 3 w Opolu (promotor ks. dr Joachim Gaida)

Rafał Mościcki, Obraz filmowy jako środek dydaktyczny wykorzystywany w katechezie (promotor ks. dr Joachim Gaida)

ks. Krzysztof Gbur, Empatia jako czynnik wychowania na przykładzie twórczości Janusza Korczaka (praca licencjacka) (promotor ks bp dr G. Kusz)

ks. Krystian Giemza, Katecheza wobec procesu desakralizacji Dnia Pańskiego (praca licencjacka)  (promotor ks bp dr G. Kusz)

 

2000/2001

Hanka Grześkowiak, Znaczenie osobowości katechety-nauczyciela religii w procesie katechizacji (promotor ks. dr Joachim Gaida)

Anna Kasperczyk, Katecheza w świadomości młodzieży na przykładzie V Liceum Ogólnokształcącego im. Prymasa Tysiąclecia Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Opolu (promotor ks. dr Joachim Gaida)

s. Anna Mendera, Wartości wychowawcze dziecięcej katechezy Maryjnej (promotor ks. dr Joachim Gaida)

Sebastian Zalewski, Zagadnienie szatana jako problem katechezy młodzieży (promotor ks. dr Joachim Gaida)

ks. Adrian Adamski, Dialog wychowawczy w katechezie (promotor ks. dr Joachim Gaida)

Bogusław Gach, świętowanie niedzieli jako tematyka katechezy w szkole podstawowej i gimnazjum (promotor ks. dr Jerzy Kostorz)

Alina Pietruszyńska, Godność i powołanie kobiety w świetle Katechizmu Kościoła Katolickiego (promotor ks. dr Jerzy Kostorz)

Ewa Rał, Chrystusowe przykazanie miłości w katechezie biblijnej dzieci i młodzieży (promotor ks. dr Jerzy Kostorz)

Justyna Hewig, Wpływ wzorów osobowych na wychowanie religijne młodzieży na przykładzie biografii Edyty Stein (promotor ks. dr Jerzy Kostorz)

Aneta Knapik, Dydaktyczna wartość pytań w katechezie szkolnej (promotor ks. dr Jerzy Kostorz)

Katarzyna Dudek, Oddziaływanie postaw rodzicielskich na wychowanie religijne dzieci w rodzinie (promotor ks. dr Jerzy Kostorz)

Anna Nita, Sekty religijne jako zagrożenie w wychowaniu religijnym młodzieży (promotor ks. dr Jerzy Kostorz)

Anna Nazimek, Wychowanie do modlitwy dziecka w wieku 3-5 lat (promotor ks. dr Jerzy Kostorz)

Beata Zioła, Powołanie do świadectwa. Teologiczna wizja katechety młodzieży (promotor ks. dr Jerzy Kostorz)

Iwona Olejniczak, Rola katechety w procesie wychowania uczniów nieprzystosowanych społecznie (promotor ks. dr Jerzy Kostorz)

 

2001/2002

Magdalena Baranowska, Droga Neokatechumenalna jako realizacja katechumenatu pochrzcielnego w czasach współczesnych (promotor ks. dr Jerzy Kostorz)

Ewelina Gołaś, Współczesny model katechezy bierzmowanych (promotor ks. dr Jerzy Kostorz)

Agata Grzeszczuk, Katecheza inicjacji eucharystycznej dzieci głębiej upośledzonych umysłowo (promotor ks. dr Jerzy Kostorz)

Joanna Jaromin, Mariologiczne inspiracje wypowiedzi Jana Pawła II we współczesnej katechezie szkolnej (promotor ks. dr Jerzy Kostorz)

Donata Klimaszewska, Dekalog jako treść katechezy w szkole podstawowej i gimnazjum (promotor ks. dr Jerzy Kostorz)

Beata Kowalska, Katecheza w świadomości młodzieży na przykładzie Zespołu Szkół Rolniczych im. ks. Jana Dzierżona w Bogdańczowicach (promotor ks. dr Radosław Chałupniak)

Stanisław Kozłowski, Problem przemocy i agresji wśród młodzieży w katechezie gimnazjalnej (promotor ks. dr Radosław Chałupniak)

ks. Mariusz Kuźniar, Katechizacja dzieci w czeskim Kościele Katolickim na przykładzie nauczania w parafii pod wezwaniem świętego Jakuba Starszego w Pradze 13 Stodulkach (promotor ks. dr Jerzy Kostorz)

Krzysztof Mączyński, Miejsce modlitwy na katechezie w szkole gimnazjalnej na podstawie wybranych materiałów katechetycznych (promotor ks. dr Radosław Chałupniak)

Anna Mika, Religijno-pedagogiczne znaczenie przypowieści Jezusa w katechezie dzieci (promotor ks. dr Jerzy Kostorz)

Eliza Nowak, Profilaktyka utrzymania dyscypliny na katechezie szkolnej (promotor ks. dr Jerzy Kostorz)

Joanna Olech, Ocena w katechezie w szkole podstawowej i gimnazjum (promotor ks. dr Jerzy Kostorz)

Joanna Pieczka, Działalność i poglądy wychowawcze o. Józefa Kentenicha (1885-1968)

 (promotor ks. dr Radosław Chałupniak)

Adam Pietryga, Wychowawcze skutki wprowadzenia katechezy do szkoły publicznej (promotor ks. dr Jerzy Kostorz)

Daniela Stiebler, Błędy w wychowaniu religijnym młodzieży jako problem religijno-pedagogiczny (promotor ks. dr Jerzy Kostorz)

Remigiusz Szpineta, Potrzeba autonomii w procesie wychowania dzieci i młodzieży z punktu widzenia filozofii antypedagogicznej (promotor ks. dr Jerzy Kostorz)

Beata Trzaska, Głoszenie kerygmatu jako istota katechezy wczesnochrześcija:skiej na przykładzie wybranych dzieł patrystycznych: "Didache", "Pasterza" Hermasa oraz w nauczaniu św. Klemensa Aleksandryjskiego (promotor ks. dr Radosław Chałupniak)

Anita Warzecha, Godność kobiety zadaniem wychowania religijnego (promotor ks. dr Jerzy Kostorz)

s. Justyna Wojcieszak, Postać dobrego pasterza jako pomoc w kształtowaniu się obrazu Boga u dzieci przedszkolnych na podstawie "La Catechesi del Buon Pastore" (promotor ks. dr Radosław Chałupniak)

ks. Jerzy Faszczewski, Aktywizowanie katechezy za pomocą dynamiki małych grup (praca licencjacka)  (promotor ks. dr Joachim Gaida)

ks. Mariusz Kuźniar, Katechizacja dzieci w czeskim Kościele Katolickim na przykładzie nauczania w parafii pod wezwaniem świętego Jakuba Starszego w Pradze 13 Stodulkach (praca licencjacka - promotor ks. dr Jerzy Kostorz)

 

2002/2003

ks. Józef Michalski, Element biblijny w Katechizmie Religii Katolickiej w świetle posoborowych dokumentów katechetycznych (praca licencjacka - promotor ks. bp dr Gerard Kusz)

ks. Daniel Breguła, Współczesny model polskiej katechezy integralnej (promotor - ks. dr Jerzy Kostorz)

s. Eleonora Dzimiera, Wiara, nadzieja, miłość - przesłaniem katechetycznym w orędziach Jana Pawła II do młodych (promotor - ks. dr Radosław Chałupniak)

Grzegorz Florczyk, Katechetyczny wymiar błogosławieństw na podstawie aktualnych podręczników do gimnazjum (promotor - ks. dr Radosław Chałupniak)

Joanna Kwaśniok, Wychowanie młodzieży w nauczaniu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w świetle Listów Pasterskich Prymasa Polski z lat 1946-1974 (promotor - ks. dr Jerzy Kostorz)

Sebastian Przybycin, Realizacja zasady wierności Bogu i człowiekowi we współczesnej katechezie szkolnej (promotor - ks. dr Jerzy Kostorz)

Małgorzata Sklorz, Wychowanie religijne w kontekście niektórych problemów wieku młodzieńczego (promotor - ks. dr Jerzy Kostorz)

Maria Szczebelska, Rola katechety w procesie kształtowania postaw młodzieży wobec wartości religijnych (promotor - ks. dr Jerzy Kostorz)

Justyna Wnuk, Współczesny model katechezy dorosłych (promotor - ks. dr Jerzy Kostorz)

  

2003/2004

 Joanna Jaromin, Mariologiczne inspiracje wypowiedzi Jana Pawła II we współczesnej katechezie szkolnej (praca licencjacka - promotor ks. dr Jerzy Kostorz)

Joanna Jabłońska, Kultura i nauka drogą chrześcijańskiego wychowania w wybranych wypowiedziach Jana Pawła II (promotor - ks. dr Jerzy Kostorz)

Dominik Kaliciak, Współczesny model katechezy parafialnej w kontekście katechezy szkolnej (promotor - ks. dr Jerzy Kostorz)

Krystyna Klose, Rozwój zainteresowań misyjnych dzieci przy pomocy katechez misyjnych (promotor - ks. dr Radosław Chałupniak)

Sylwia Pietryga, Wykorzystanie metod aktywizujących KLANZA w pracy z Pismem świętym (promotor - ks. dr Radosław Chałupniak)

Justyna Roman, Wychowanie młodzieży gimnazjalnej do modlitwy (promotor - ks. dr Jerzy Kostorz)