SYMPOZJA I KONFERENCJE


2014

WYDZIAŁ HISTORYCZNO-PEDAGOGICZNY UO – INSTYTUT STUDIÓW EDUKACYJNYCH
WYDZIAŁ TEOLOGICZNY UO – KATEDRA KATECHETYKI I TEOLOGII PASTORALNEJ
KURATORIUM OŚWIATY W OPOLU
WYDZIAŁ OŚWIATY URZĘDU MIASTA OPOLA
MIEJSKI OŚRODEK DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W OPOLU
WYDZIAŁ KATECHETYCZNY KURII OPOLSKIEJ

zaprasza
rodziców, nauczycieli, wychowawców, katechetów, studentów
i wszystkich zainteresowanych
:

KONFERENCJA NAUKOWA

WYCHOWANIE W SZKOLE:
OD BEZRADNOŚCI KU MOŻLIWOŚCIOM

(publikacja)

29 marca 2014 r. (sobota)
Opole – aula przy ul. Drzymały 1a

9.00 OTWARCIE KONFERENCJI
9.05-9.10 -
ks. prof. dr hab. Tadeusz Dola, Dziekan Wydziału Teologicznego UO
9.10-9.15 -
prof. dr hab. Janusz Henryk Dorobisz, Dziekan Wydziału Historyczno-Pedagogicznego UO

Część I. Przewodniczący: ks. dr hab. Radosław Chałupniak, prof. UO

9.20-9.45 - ks. prof. dr hab. Marian Nowak, KUL JP II Lublin
     Współczesne koncepcje wychowania w szkole
9.45-10.10 -
ks. dr Andrzej Kielian, UP JP II Kraków
     Wychowanie w szkole w dokumentach Unii Europejskiej
10.10-10.35 -
dr Edward Szkoda, UO
     Wychowanie w szkole w polskich dokumentach oświatowych

10.35-11.00 -
ks. bp Marek Mendyk, przewodniczący Komisji Wychowania KEP
     Edukacja religijna integralną częścią wychowania

11.00-11.30 – przerwa

11.30 Część II. Przewodniczący: ks. prof. dr hab. Marian Nowak, KUL JP II Lublin

11.35-12.00 - prof. dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz, DSW Wrocław
     Możliwości wychowawcze. Narracje, nauki, praktyki i ideologie

12.00-12.25 – ks. dr hab. Paweł Mąkosa, KUL JP II Lublin
     Szkolna lekcja religii – istotny element wychowania w szkole
12.25-12.50 – dr Magdalena Stach-Hejosz, IT Bielsko-Biała
     Współczesna edukacja seksualna – między prawdą a manipulacją
12.50-13.15
– dr Aneta Rayzacher-Majewska, UKSW Warszawa
     Możliwości wychowawcze tzw. „godzin karcianych”

13.15-14.00 – przerwa

14.00 Część III. Przewodniczący: dr hab. Mirosława Nowak-Dziemianowicz, DSW Wrocław

PANEL DYSKUSYJNY:

dr Irena Koszyk, dyrektor Wydziału Oświaty Urzędu Miasta Opola
     Program wychowawczy szkoły – założenia dawniej a dziś
mgr Małgorzata Szafors, Publiczne Gimnazjum nr 7 Opole
     Specyfika wychowania w gimnazjum – sukcesy i porażki
mgr Joanna Raźniewska, Zespół Szkół Ogólnokształcących, Opole
     Specyfika wychowania w szkołach ponadgimnazjalnych – sukcesy i porażki
mgr
Aleksander Iszczuk, Publiczne Liceum Ogólnokształcące nr II w Opolu
     Dyrektor szkoły – pierwszy odpowiedzialny za wychowanie w szkole
mgr Małgorzata Szeląg, Miejski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Opolu
     Wychowanie a doskonalenie nauczycieli z perspektywy Miejskiego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Opolu

mgr Adam Konopnicki, UO
     Rola szkolnego pedagoga
dr Anna Malec, UO
     Wychowawca klasy i lekcje wychowawcze – zadania i możliwości

Ok. 16.00 - Zakończenie

 

Konferencja jest otwarta.
Organizatorzy nie przyjmują wcześniejszych zgłoszeń.
Wszyscy są mile widziani.

 


____________________

2011

KATEDRA KATECHETYKI I TEOLOGII PASTORALNEJ
WYDZIAŁ TEOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO
ZAPRASZA
studentów, katechetów, nauczycieli, wychowawców
i wszystkich zainteresowanych
NA MIĘDZYNARODOWE SYMPOZJUM KATECHETYCZNE
 
Wychowanie do czystości - utopia czy oczywistość?

13/14 maja 2011 r.
 
GLIWICE 13 maja (piątek) - CENTRUM EDUKACYJNE IM. JANA PAWŁA II
17.00 Nieczystość w mass mediach - ks. dr hab. Andrzej DRAGUŁA, WT US, Szczecin
Siła czystości - red. Franciszek KUCHARCZAK - „Gość Niedzielny”, Katowice
 
OPOLE 14 maja (sobota) - AULA WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO
8.45 Wprowadzenie - Dziekan Wydziału Teologicznego UO - ks. prof. Stanisław RABIEJ
9.00 Verginità: una esperienza possibile solo per alcuni? (Dziewictwo: doświadczenie możliwe tylko dla niektórych?) - Marina OLMO, Memores Domini / Comunione e Liberazione, Segretaria del Card. Paolo Romeo, Arcivescovo di Palermo (Italia)
Nieczystość w mass mediach - ks. dr hab. Andrzej DRAGUŁA, WT US, Szczecin
Zagubiona rodzina – o. dr hab. Józef AUGUSTYN SJ, prof. WSFP Ignatianum, Kraków
12.00 EUCHARYSTIA - bp dr Gerard KUSZ, wiceprzewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski
Przerwa (kawa, herbata, ciastko oraz... targi książek i pomocy katechetycznych
14.00 Siła czystości - red. Franciszek KUCHARCZAK - „Gość Niedzielny”, Katowice
Ruch Czystych Serc - S. Maria KWIEK oraz zespół pisma „Miłujcie się!”, Poznań

____________________

2010
ze względu na żałobę narodową sympozjum zostało odwołane

KATEDRA KATECHETYKI, PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII RELIGII
WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO
ZAPRASZA
DUSZPASTERZY, KATECHETÓW, NAUCZYCIELI, STUDENTÓW,
RODZICÓW, WYCHOWAWCÓW I WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
NA SYMPOZJUM KATECHETYCZNE

WSPÓŁCZESNA KATECHEZA: KRYZYSY I... NADZIEJA
 
OPOLE - AULA PRZY UL. DRZYMAŁY 1A
sobota, 17 kwietnia 2010 r. godz. 9.00
Słowo wprowadzające, ks. prof. Stanisław Rabiej, dziekan WT UO
Człowiek: kryzysy i... nadzieja, ks. dr hab. Stanisław Bafia, prof. UWM
Wychowanie chrześcijańskie: kryzysy i... nadzieja, ks. prof. Marian Nowak, KUL
Religia: kryzysy i... nadzieja (ujęcie psychologiczne), ks. dr Dariusz Krok, UO
Katecheza parafialna: kryzysy i... nadzieja, o. dr Emilian Gołąbek OFM, PWT
Katecheza szkolna: kryzysy i... nadzieja, ks. dr Waldemar Janiga, Przemyśl
Katecheza dorosłych: kryzysy i... nadzieja, ks. prof. Kazimierz Misiaszek, UKSW
 
____________________

2009

KATEDRA KATECHETYKI, PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII RELIGII
WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO
ORAZ WYDZIAŁ KATECHETYCZNY KURII OPOLSKIEJ
ZAPRASZA
ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO I DIECEZJALNEGO INSTYTUTU PASTORALNEGO,
DUSZPASTERZY, KATECHETÓW, NAUCZYCIELI, STUDENTÓW, RODZICÓW, WYCHOWAWCÓW I WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
 
NA SYMPOZJUM KATECHETYCZNE
 
PODRĘCZNIKI DO RELIGII - SENS CZY BEZSENS?
 
OPOLE - AULA PRZY UL. DRZYMAŁY 1A
 
25 kwietnia 2009 r. (sobota)
 
8.00  - Eucharystia (kościół seminaryjno-akademicki)
8.30  - Wprowadzenie - Dziekan Wydziału Teologicznego UO ks. prof. Stanisław Rabiej

8.45-11.00
- Jak powstają podręczniki? – ks. prof. dr hab. Jan Szpet
- Jaka przyszłość podręczników? – ks. prof. dr hab. Piotr Tomasik
- Jak korzystać z podręczników? – dr hab. Anna Zellma

11.-11.30 - Przerwa (kawa, herbata, ciastko oraz... targi książek i pomocy katechetycznych)
11.30-13.00
Prezentacja nowych serii podręczników
- Radomska seria podręczników – ks. dr hab. St. Łabendowicz
- Krakowska seria podręczników – ks. Grzegorz Łuszczak SJ
- Opolska seria podręczników – ks. dr Krzysztof Matysek
- Tarnowska seria podręczników – ks. dr hab. Józef Stala/ dr Elżbieta Osewska
 
13.00-14.00 – przerwa obiadowa
14.00
Dyskusja panelowa – dobór podręczników w różnych diecezjach. Rozwiązania strukturalne
- ks. dr Krzysztof Matysek – Opole
- ks. mgr Tadeusz Hrychorowicz – Gliwice
- ks. dr Mieczysław Polak – Gniezno
- ks. prof. dr hab. Tadeusz Panuś - Kraków
 
____________________

2008
 
KATEDRA KATECHETYKI, PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII RELIGII
WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO
ORAZ WYDZIAŁ KATECHETYCZNY KURII OPOLSKIEJ I GLIWICKIEJ
 
ZAPRASZA
 
DUSZPASTERZY, KATECHETÓW, NAUCZYCIELI,
STUDENTÓW, RODZICÓW, WYCHOWAWCÓW I WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
 
NA SYMPOZJUM KATECHETYCZNE
 
OTWÓRZYMY NA NOWO SALKI PARAFIALNE!
 
ŚWIETLICE PROFILAKTYCZNO-WYCHOWAWCZE
 
OPOLE - AULA PRZY UL. DRZYMAŁY 1A
 
5 kwietnia 2008 r. (sobota)
 
8.45 Wprowadzenie – Dziekan Wydziału Teologicznego UO – ks. prof. Tadeusz DOLA
9.00 * Profilaktyka i terapia wychowawcza w świetlicach parafialnych – ks. prof. Czesław CEKIERA – Lublin/Warszawa
* Style uczenia się - propozycje praktycznych rozwiązań w pracy z dziećmi – dr Iwona DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA – Opole
* Salezjańskie formy profilaktyczno-wychowawcze – ks. Andrzej KRÓL SDB - Kraków
* Projekt podyplomowych studiów z oligokatechezy i profilaktyki wychowawczej – ks. dr hab. Jan KOCHEL – Opole/Gliwice
12.00 EUCHARYSTIA - Bp dr Gerard KUSZ, Wiceprzewodniczący Komisji Wychowania Katolickiego Konferencji Episkopatu Polski
Przerwa (kawa, herbata, ciastko oraz... targi książek i pomocy katechetycznych)
14.00 PANEL – „Otwarte drzwi sal katechetycznych” (świetlice i oratoria parafialne)
 
 
____________________
 
2007

KATEDRA KATECHETYKI, PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII RELIGII
WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO
ORAZ WYDZIAŁ KATECHETYCZNY KURII OPOLSKIEJ
ZAPRASZA
ABSOLWENTÓW WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO
I DIECEZJALNEGO INSTYTUTU PASTORALNEGO
ORAZ
DUSZPASTERZY, KATECHETÓW, NAUCZYCIELI, STUDENTÓW, RODZICÓW, WYCHOWAWCÓW I WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH
NA SYMPOZJUM KATECHETYCZNE
 
ANTYKLERYKALIZM
A WSPÓŁCZESNA KATECHEZA
 
 OPOLE - AULA PRZY UL. DRZYMAŁY 1A
 
21 kwietnia 2007 r. (sobota)
 
7.50  - Eucharystia (kościół seminaryjno-akademicki)
8.30  - Wprowadzenie - Dziekan Wydziału Teologicznego UO ks. prof. Tadeusz Dola 
- Antyklerykalizm czy antykościelność? – ks. prof. Andrzej Czaja
  - Księża a pieniądze – ks. dr Albert Glaeser
- Księża a rodzina – ks. dr Jerzy Dzierżanowski
- Przerwa (kawa, herbata, ciastko oraz... targi książek i pomocy katechetycznych)
- Księża a polityka – ks. dr Antoni Kaltbach
     - Księża a seksualność – ks. prof. Piotr Morciniec
- Antyklerykalizm jako zagadnienie psychologiczne – ks. dr Dariusz Krok
      - Obraz Kościoła i księdza w szkolnej katechezie – opolscy katecheci (panel)
14.00  - Piknik katechetyczny oraz spotkanie absolwentów Wydziału Teologicznego UO i DiP
 
____________________

2006

KATEDRA KATECHETYKI, PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII RELIGII
WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO
ZAPRASZA DUSZPASTERZY, NAUCZYCIELI, KATECHETÓW,
STUDENTÓW, WYCHOWAWCÓW, RODZICÓW
ORAZ WSZYSTKIE ZAINTERESOWANE OSOBY
 
NA SYMPOZJUM KATECHETYCZNE
 
KATECHEZA PARAFIALNA – REAKTYWACJA:
DUSZPASTERSTWO KATECHETYCZNE W PARAFII
 
OPOLE - AULA PRZY UL. DRZYMAŁY 1A
 
22 kwietnia 2006 r. (sobota)
 
7.50 – Eucharystia (kościół seminaryjno-akademicki)
8.30 - Wprowadzenie - Dziekan Wydziału Teologicznego UO ks. prof. Tadeusz Dola
- Doświadczenia katechezy parafialnej (Słowacja) ks. dr Jozef Škantár, Spišská Nová Ves
- Dlaczego? Konieczność katechezy parafialnej - ks. dr hab. Tadeusz Panuś, Kraków
- Przerwa (kawa, herbata, ciastko oraz... targi książek i pomocy katechetycznych)
11.00 - Co? Istota i specyfika katechezy parafialnej - ks. prof. dr hab. Roman Murawski, Warszawa
- Kto? Twórcy katechezy parafialnej - ks. dr Mieczysław Polak, Gniezno
- Przerwa obiadowa (kawiarenka D.A. RESURREXIT)
13.30 - Panel: Komu i jak? Adresaci i propozycje katechezy parafialnej
 
 
____________________
 
2005
 
Katedra Katechetyki, Pedagogiki i Psychologii Religii
oraz Katedra Homiletyki i Środków Przekazu Wiary
zapraszają na sympozjum pt.
Język przekazu religijnego
Szanse rozwoju w perspektywie psychologii i homiletyki
Opole 16 listopada 2005
10.00-10.30 Wprowadzenie - ks. prof. dr hab. Józef Król
Rozwój psychiczny dzieci a recepcja treści religijnych - dr Alicja Kalus
10.30-11.00 Psychologiczna analiza perswazji w komunikatach religijno-moralnych - ks. dr Dariusz Krok
Dyskusja
11.45-12.15 Język religijny w mediach - ks. dr Robert Nęcek
12.15-12.45 Język przekazu religijnego w kaznodziejstwie dla dzieci - ks. dr Hubert Łysy
Dyskusja
14.00-15.00 Multimedialny przekaz treści religijnych – warsztaty - ks. dr Sławomir Pawiński
Wszystkie wykłady oraz warsztaty odbędą się w sali nr 25
 
____________________
 
 
KATEDRA KATECHETYKI, PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII RELIGII
WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO,
KOŁO NAUKOWE TEOLOGÓW I WYDZIAŁ KATECHETYCZNY KURII OPOLSKIEJ
ZAPRASZAJĄ NAUCZYCIELI, KATECHETÓW, STUDENTÓW, WYCHOWAWCÓW, RODZICÓW
ORAZ WSZYSTKIE ZAINTERESOWANE OSOBY
NA SYMPOZJUM KATECHETYCZNE

BIBLIA W KATECHEZIE
 
OPOLE - AULA PRZY UL. DRZYMAŁY 1A
23 kwietnia 2005 r.  (sobota)
 
7.50 – Eucharystia w kościele seminaryjno-akademickim
8.30-8.45 – Wprowadzenie – Dziekan Wydziału Teologicznego UO ks. prof. Tadeusz Dola
8.45-9.20 – Zasady interpretacji Pisma świętego w katechezie – ks. Prof. Janusz Czerski, Opole
9.35-10.20 – Katecheza biblijna w Austrii – ks. Prof. Wolfgang Langer, Wiedeń
10.30-11.00 – Przerwa
11.00-11.35 – Biblijna droga katechezy parafialnej – ks. Bp. dr Gerard Kusz, Opole-Gliwice
11.50-12.25 – Biblijna droga katechezy szkolnej – ks. Bp. Prof. Antoni Długosz, Częstochowa
12.40-13.15 – Wykorzystanie filmu biblijnego w katechezie – ks. Dr Marek Lis, Opole
13.30-14.30 – Przerwa obiadowa
14.30-16.00 –  Metody aktywizujące w pracy z Biblią - KLANZA


____________________
 
2004
 
KATEDRA KATECHETYKI, PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII RELIGII
WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO,
KOŁO NAUKOWE TEOLOGÓW I WYDZIAŁ KATECHETYCZNY KURII OPOLSKIEJ
ZAPRASZAJĄ NAUCZYCIELI, KATECHETÓW, STUDENTÓW, WYCHOWAWCÓW, RODZICÓW
ORAZ WSZYSTKIE ZAINTERESOWANE OSOBY
NA SYMPOZJUM KATECHETYCZNE

ŚRODOWISKA WSPÓŁCZESNEJ KATECHEZY
 
OPOLE - AULA PRZY UL. DRZYMAŁY 1A
24 kwietnia 2004 r. (sobota)
 
7.50 – Eucharystia w kościele seminaryjno-akademickim
8.30-8.45 – Wprowadzenie – Dziekan Wydziału Teologicznego UO ks. prof. Tadeusz Dola
8.45-9.20 – Katecheza w rodzinie – ks. dr Józef Stala, Tarnów
9.25-10.00 – Katecheza w parafii – ks. dr hab. Kazimierz Misiaszek, Warszawa
10.00-10.30 – Aktywizacja w katechezie w różnych środowiskach – Zbigniew Barciński, Lublin
11.00-12.00 – Katecheza w szkole – ks. dr Krzysztof Matysek, Opole / Harald Schwillus, Berlin
12.00-12.40 – Katecheza w mediach – ks. dr Piotr Tarliński, Opole
12.40-13.15 – Współpraca środowisk katechetycznych – ks. Józef Kraszewski, Płock
 
____________________

2003
 
KATEDRA KATECHETYKI, PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII RELIGII
WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO,
KOŁO NAUKOWE TEOLOGÓW I WYDZIAŁ KATECHETYCZNY KURII OPOLSKIEJ
ZAPRASZAJĄ NAUCZYCIELI, KATECHETÓW, STUDENTÓW, WYCHOWAWCÓW, RODZICÓW
ORAZ WSZYSTKIE ZAINTERESOWANE OSOBY
NA SYMPOZJUM KATECHETYCZNE

 DYSCYPLINA W SZKOLE  I NA KATECHEZIE
 
OPOLE - AULA PRZY UL. DRZYMAŁY 1A
9 maja 2003 r.  (piątek)
7.50 Eucharystia w kościele seminaryjno-akademickim

DIAGNOZA (godz. 8.30)
· Wprowadzenie (Dziekan Wydziału Teologicznego UO ks. prof. Tadeusz Dola)
· Dyscyplina w szkole w liczbach (mgr Mirosława Majerowicz-Klaus, mgr Ryszard Klaus, Poznań)
· Przyczyny problemów związanych z dyscypliną (mgr Barbara Łagoda, WOM Opole)
· Pomiędzy autorytaryzmem a stylem wolnym (ks. dr Marceli Cogiel, Katowice)
· Z perspektywy szkolnego dyrektora (mgr Władysław Opoka, Opole)
· Z zupełnie innej strony (ks. Józef Krawiec)
PROFILAKTYKA (godz. 14.00)
· Klasowa umowa (Zbigniew Barciński, Klanza, Lublin)
· Budowanie więzi z uczniami (Alina Dziewięcka, Klanza, Nowy Sącz)
· Jak wykorzystywać język niewerbalny w utrzymaniu porządku na lekcji (ks. Zbigniew P. Maciejewski, Płock)
· Jak poprzez pochwałę wpływać na postępowanie uczniów? (Alina Dziewięcka, Klanza, Nowy Sącz)


10 maja 2003 r. (sobota)
7.50 Eucharystia w kościele seminaryjno-akademickim

TERAPIA (godz. 8.30)
· Dyscyplina w szkole jako problem prawa oświatowego (mgr Jerzy Mikosek, Opole)
· Między „czarną” a „białą” pedagogiką – teologiczna wizja wychowania (ks. dr Jan Kochel, Gliwice)
· Katecheza jako proces komunikacji wiary a tradycyjne ujęcie dyscypliny
(dr Elżbieta Osewska, Łomża - Warszawa)
· Ocena jako środek dyscyplinujący (ks. prof. Stanisław Kulpaczyński, Lublin)
· Środki i metody dyscyplinujące. Dyskusja panelowa – katecheci z różnych szkół
    (ks. dr Krzysztof Matysek, Opole)

____________________

2002

KATEDRA KATECHETYKI, PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII RELIGII
WYDZIAŁU TEOLOGICZNEGO UNIWERSYTETU OPOLSKIEGO,
KOŁO NAUKOWE TEOLOGÓW
I WYDZIAŁ KATECHETYCZNY KURII OPOLSKIEJ
ZAPRASZAJĄ
NAUCZYCIELI, KATECHETÓW, STUDENTÓW, WYCHOWAWCÓW, RODZICÓW
I WSZYSTKIE ZAINTERESOWANE OSOBY
NA SYMPOZJUM KATECHETYCZNE
W OPOLU W AULI PRZY UL. DRZYMAŁY 1

AKTYWIZACJA W KATECHEZIE
- SZANSA CZY ZAGROŻENIE?

26 kwietnia 2002 - piątek
7.50 Eucharystia w kościele seminaryjno-akademickim
8.30-10.30
Otwarcie sympozjum
Doświadczenie religijne i możliwości jego kształtowania (ks. dr hab. Kazimierz Wolsza)
Rozwój duchowy (ks. dr Krzysztof Grzywocz)
11.00-13.30
Od celu do scenariusza - narodziny dobrej katechezy (Zbigniew Barciński)
Słowo mówione (ks. dr Hubert Łysy)
Aktywizowanie katechizowanych poprzez teksty literackie (dr Anna Zellma)
14.00-16.30
Drama w katechezie (ks. Zbigniew Paweł Maciejewski)
Film (ks. dr Marek Lis)
27 kwietnia 2002 - sobota
7.50 Eucharystia w kościele seminaryjno-akademickim
8.30-11.00
Muzyka (ks. dr Piotr Tarliński)
Obraz i ikona (ks. Dariusz Klejnowski-Różycki)
Wychowanie do uczestnictwa w kulturze medialnej (o. Artur Kołodziejczyk SJ)
11.30-13.15
Gra i zabawa (dr Grzegorz Grochowski)
Integralne podejście do metod aktywizujących (o. Wojciech Żmudziński SJ)

____________________

2001

UNIWERSYTET OPOLSKI * WYDZIAŁ TEOLOGICZNY
KATEDRA KATECHETYKI, PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII RELIGII
ZAPROSZENIE DLA KATECHETÓW
ORAZ
WSZYSTKICH ZAINTERESOWANYCH WYCHOWANIEM RELIGIJNYM...
RODZICÓW, WYCHOWAWCÓW, STUDENTÓW

W dniach 27-28 kwietnia 2001 odbędzie się w auli Wydziału Teologicznego w Opolu (ul. Drzymały 1) Sympozjum Katechetyczne na temat:

WYCHOWANIE RELIGIJNE
U PROGU TRZECIEGO TYSIĄCLECIA CHRZEŚCIJAŃSTWA

Piątek - 27.04.2001 r. - godz. 8.45 - 11.00:
Wychowanie religijne jako wyzwanie dla współczesnej Europy
   - ks. abp prof. dr hab. Alfons Nossol (Opole)
Wychowanie religijne w Austrii
- prof. Wolfgang Langer (Wiedeń)
- godz. 11.30 - 13.15:
Wychowanie religijne w Niemczech
   - ks. dr Waldemar Spyra (Opole)
Wychowanie religijne we Włoszech
- ks. dr hab. Kazimierz Misiaszek (Warszawa)
Sobota - 28.04.2001 r. - godz. 8.45 - 11.00:
Współczesne uwarunkowania wychowania religijnego w Polsce
- ks. dr Sławomir Zaręba (Warszawa)
Istota wychowania religijnego
- ks. dr Joachim Gaida (Opole)
Środowiska wychowania religijnego
- ks. prof. dr hab. Jerzy Bagrowicz (Toruń)
- godz. 11.30 - 13.15:
Podstawa Programowa Katechezy
- ks. prof. dr hab. Jan Szpet (Poznań)
Dyrektorium Katechetyczne dla Polski
- ks. prof. dr hab. Roman Murawski (Warszawa)

____________________