CZŁONKOWIE

ZARZĄD

HISTORIA

PUBLIKACJE

LINKI

KONTAKT

 

 

 

 

 

 

 

katechetycy.pl            

 

 

 

LINKI

Różne linki, które mogą się przydać w pracy katechetyka.
Jeśli ktoś chciałby dodać inne, proszę o kontakt -
ks. Radosław Chałupniak:

 

Wybrane katechetyczne dokumenty Kościoła:

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska Catechesi tradendae (1979)

Katechizm Kościoła Katolickiego (1992)

PDK - Konferencja Episkopatu Polski,
Dyrektorium Katechetyczne Kościoła Katolickiego w Polsce (2001)

 

Czasopisma katechetyczne (porządek alfabetyczny):

"Horyzonty Wychowania" (Kraków)

"Katecheta" (Poznań)

"Na drogach katechezy" (Białystok)

"Paedagogia Christiana" (Toruń)

"The Person and the Challenges" (Kraków-Tarnów)

"Roczniki Pastoralno-Katechetyczne" (Lublin)

"Studia Katechetyczne"

"Zeszyty Formacji Katechetów" (Radom)

"Zeszyty Katechetyczne" (Szczecin)

 

LISTA CZASOPISM PUNKTOWANYCH MNiSW

 

Wyszukiwarki naukowe:

FIDES - Federacja Bibliotek Kościelnych

Open Education Europe

 

Strony katechetyczne/religijne:

KEP - Komisja Wychowania Katolickiego (Warszawa)

Biuro Programowania Katechezy (Warszawa)

Katechetyka na KUL JP II (Lublin)

Katedra Katechetyki UO WT (Opole)

Katedra Teologii Pastoralnej i Katechetyki WT UWM (Olsztyn)

Koło Naukowe Katechetyków UKSW (Warszawa)

Akademia Ignatianum (Kraków)

Międzyzakonny Wyższy Instytut Katechetyczny (Kraków)

Pedagogika katolicka (Stalowa Wola)

Stowarzyszenie Pedagogów NATAN

ekatecheza.pl

Deon.pl

Kerygma.pl

Lutownica.dominikanie.pl

Opoka - Laboratorium wiary

Katecheza dorosłych (Poznań)

SSB - Szkoła Słowa Bożego (Opole-Gliwice)

 

Wydawnictwa (podręczniki):

WAM (Kraków)                  św. Wojciecha (Poznań)

Gaudium (Lublin)                       Jedność (Kielce)

św. Stanisława (Kraków)               AVE (Sandomierz)

Archidiecezji Warszawskiej (Warszawa)

 

Katolickie serwisy informacyjne:

ekai.pl            wiara.pl          katolik.pl

 

Różne:

POLON - Zintegrowany system informacji o nauce i szkolnictwie wyższym

MNiSW - Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Warszawa)

MEN - Ministerstwo Edukacji Narodowej (Warszawa)

PTP - Polskie Towarzystwo Pedagogiczne (Warszawa)

OPI - Nauka Polska

Centralna Komisja do Spraw Stopni i Tytułów

EDUKACJA - Oddział informacji naukowej

VULCAN - zarządzanie oświatą

Nauka w Polsce PAP

Księgarnia uniwersytecka (Lublin)

STRONY ANGIELSKIE, WŁOSKIE I NIEMIECKIE

 

WATYKAN

CCEE - Commission for Catechesis, School and University

EuFRES - European Forum for Religious Education at Schools

EURYDICE - Komisja europejska - Edukacja w Europie

 

ANGIELSKI

Catechetics online

Catholic Online

Catechetics (definicja)

catecheticsonline

Catechetics - Franciscan University Steunbenville

Catechetics - Catholic Encyclopedia

Catechetics (sylabus) KU Leuven

CES - Catholic Education Service - Wielka Brytania

British Journal of Religious Education - Wielka Brytania

 

International Journal of Practical Theology 

 

Pastoral Care in Education 

 

AAR - American Academy of Religion - USA

Religious education - USA

REA - Religious Education Association - USA

RTAI - Religion Teachers' Association of Ireland

ICRE - Irish Centre for Religious Education

NCEC - National Catholic Education Commission - Australia

Wydawnictwo św. Pawła - Australia

Journal of Religious Education - Australian Catholic University

 

WŁOSKI

UCN - Ufficio Catechistico Nazionale

UPS - Papieski Uniwersytet Salezjański (Rzym)

Wydawnictwo Elledici - różne publikacje i czasopisma

 

NIEMIECKI

AKRK - Arbeitsgemeinschaft Katholische Religionspädagogik und Katechetik

DKV - Deutscher Katecheten-Verein

Die Katholische Kirche in Deutschland

Katecheza w Austrii

RPZ - Bayern - Centrum religijno-pedagogiczne

Wydawnictwo Herder

Katechetische Blätter (KB)

Religionspädagogische Beiträge (RpB)

Kerygma und Dogma

Pastoraltheologische Informationen (PThI) 

Praktische Theologie (PrTh) 

Pedagogika religijna w Szwajcarii

Katalog KVK (Karlsruhe)

Familienkatechese - Katecheza rodzinna

RELIGIONSUNTERRICHT - Lekcja religii

RELIWEB - wyszukiwarka

Institut für Prektische Theologie (Lipsk)
Sektion Religionssoziologie in der Deutschen Gesellschaft für Soziologie

 

 

cdn.