2016
Dydaktyka etyki młodzieży i dorosłych


Materiały:

-Podstawa programowa (fragmenty) + propozycje tematów (proszę przeczytać i przygotować własne propozycje tematów)

 

 

 

katechetyka.diecezja.opole.pl