ks. prof. dr hab. RADOSŁAW CHAŁUPNIAK


- ur. 2.12.1967 r. w Opolu, ksiądz katolicki diecezji opolskiej, duszpasterz, moderator Domowego Kościoła, rekolekcjonista, opiekun brynickiego domku;

- 1987-1993 Wyższe Seminarium Duchowne w Nysie;

- 1993 r. mgr teologii KUL;

- 1993-1997 studia specjalistyczne z katechetyki na KUL;

- 1995-1997 Podyplomowe Studium Psychoterapii w Lublinie;

- 1997 r. dr teologii w zakresie katechetyki na podstawie pracy, pt. Problem komunikacji interpersonalnej a skuteczność katechezy szkolnej. Posoborowe studium interdyscyplinarne u ks. prof. Mieczysława Majewskiego;

- 1997-1999 prefekt (wychowawca) w Wyższym Seminarium Duchownym w Opolu;

- od 1997 r. wykładowca katechetyki, pedagogiki, dydaktyki i metodyki na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Opolskiego;

- rok akademicki 1999/2000 - stypendium naukowe w Rzymie - Instytut Polski oraz Papieski Uniwersytet Salezjański;

- od 2000 r. do 2010 r. duszpasterz akademicki (por. strona archiwalna: D.A. RESURREXIT);

- od 2000 r. udział w pracach Zespołu przy Komisji Episkopatu Polski ds. programów i podręczników;

- 2001-2015 członek Rady Programowej czasopisma „Katecheta”:

- od 2001 rzeczoznawca ds. oceny programów nauczania religii i podręczników katechetycznych;

- od 2002 r. członek Europejskiej Ekipy Katechetycznej (Équipe Européenne de Catéchèse);

- 2005 r. stypendium KAAD w Niemczech i przygotowanie książki Między katechezą a religioznawstwem. Nauczanie religii katolickiej w szkole publicznej w Niemczech w latach 1945-2000;

- 19.06.2006 r. - kolokwium habilitacyjne;

- od 2010 r. członek EuFRES (European Forum for Religious Education at Schools) - grupy europejskich pedagogów zajmujących się szkolnym nauczaniem religii;

- od roku akademickiego 2010/11 profesor Uniwersytetu Opolskiego;

- od 2012 r. w Zarządzie Stowarzyszenia Katechetyków Polskich (kadencje: 2012-2016, 2016-2020);

- w Kolegium Programowym czasopisma "Zeszyty Formacji Katechetów" od 2013 r.;

- od 2015 r. członek Polskiego Towarzystwa Pedagogicznego (PTP);

- 16.06.2015 - nominacja profesorska;

- 15.10.2015-31.12.2016 - redaktor naczelny czasopisma "Katecheta" z Poznania;

- 21.04.2016 - wybrany na dziekana Wydziału Teologicznego UO na kadencję 2016-2020;

- 29.07.2016 - odznaczony "Medalem Komisji Edukacji Narodowej" za szczególne zasługi dla oświaty i wychowania.

 

Zainteresowania: pedagogika i wychowanie, relacje: pedagogika - etyka - teologia, wychowanie estetyczne, środowiska katechezy (rodzina, parafia, szkoła), prawne i teologiczne uzasadnienie oraz modele szkolnego nauczania religii, wychowanie religijne w Europie i w innych krajach świata, metodyka katechezy, osobowość katechety, badania empiryczne w katechetyce, a przede wszystkim wiara - jak wierzyć i innym w tym pomóc?

 

Wykaz osiągnięć naukowo-badawczych