PUBLIKACJE  NAUKOWE

 

21. R. CHAŁUPNIAK, J. KOSTORZ (red.), Współczesne wyzwania teologii pastoralnej (Opolska Biblioteka Teologiczna 157), Opole 2016.

20. R. CHAŁUPNIAK, Malarstwo religijne w podręcznikach szkolnych (Opolska Biblioteka Teologiczna 147), Opole 2014.

19. R. CHAŁUPNIAK, T. MICHALEWSKI, E. SMAK (red.), Wychowanie w szkole: od bezradności ku możliwościom (Opolska Biblioteka Teologiczna 141), Opole 2014.

18. R. CHAŁUPNIAK, Arcydzieła malarstwa w katechezie (Opolska Biblioteka Teologiczna 131), Opole 2013.

17. J. KOCHEL (red.), Wychowanie do czystości – utopia czy zadanie (Człowiek – Rodzina – Społeczeństwo 20), Opole 2011.

16. J. MIKOŁAJEC, Formacja duchowa teologów świeckich. Studium teologicznopastoralne, Opole 2010.

15. R. Chałupniak (red.), Współczesna katecheza: kryzysy i nadzieja, Opole 2010, ss. 226 (rec. R. Podpora – Kat 55 (2011) nr 11, s. 82-86).

14. J. KOSTORZ (red.), Podręczniki do nauki religii. Sens czy bezsens? (Sympozja 78), Opole 2009, ss. 176.

13. J. KOCHEL (red.), G. Kusz, Katecheza w służbie Słowa Bożego. Księga pamiątkowa dedykowana Księdzu Biskupowi Gerardowi Kuszowi z okazji 70. rocznicy urodzin, 40-lecia pracy dydaktycznej i 25-lecia sakry biskupiej (Opolska Biblioteka Teologiczna 116), Opole 2009.

12. J. KOCHEL (red.), Parafialne świetlice profilaktyczno-wychowawcze (Sympozja 72), Opole 2008, ss. 130.

11. R. CHAŁUPNIAK (red.), Antyklerykalizm a współczesna katecheza (Opolska Biblioteka Teologiczna 108), Opole 2008, ss. 200.

10. J. KOSTORZ, Ekumeniczny wymiar posoborowej katechezy w Polsce (Opolska Biblioteka Teologiczna 98), Opole 2007, ss. 318.

 9. R. Chałupniak, J. KOCHEL, J. Kostorz (red.),  Katecheza parafialna - reaktywacja. Duszpastertswo katechetyczne w parafii (Opolska Biblioteka Teologiczna 91), Opole 2006, ss. 251.

 8. J. KOCHEL, J. Kostorz (red.),  Biblia w katechezie (Opolska Biblioteka Teologiczna 81), Opole 2005.

 7. R. Chałupniak, Między katechezą a religioznawstwem. Nauczanie religii katolickiej w szkole publicznej w Niemczech w latach 1945-2000 (Opolska Biblioteka Teologiczna 79), Opole 2005.

 6. J. KOCHEL, Katecheza królestwa niebieskiego.  Studium egzegetyczno-biblijne Ewangelii Mateusza (Opolska Biblioteka Teologiczna 74), Opole 2005.

 5. R. Chałupniak, J. KOCHEL, J. Kostorz, W. SPYRA (red.), Wokół katechezy posoborowej. Księga pamiątkowa dedykowana księdzu biskupowi Gerardowi Kuszowi, wykładowcy Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Opolskiego z okazji 65. rocznicy urodzin (Opolska Biblioteka Teologiczna 70), Opole 2004.

 4. R. Chałupniak, J. Kostorz, J. KOCHEL (red.), Dyscyplina w szkole i na katechezie (Opolska Biblioteka Teologiczna 67), Opole 2003.

 3. R. Chałupniak, J. Kostorz, Wybrane zagadnienia z katechetyki, Opole 2002.

 2. R. Chałupniak, J. Kostorz, W. Spyra (red.), Aktywizacja w katechezie - szansa czy zagrożenie?, Opole 2002.

 1. R. Chałupniak, J. Kostorz (red.), Wychowanie religijne u progu trzeciego tysiąclecia chrześcijaństwa, Opole 2001.

 

 

 

 

PRACE MAGISTERSKIE, LICENCJACKIE I DOKTORSKIE