FAKULTETY KATECHETYCZNE

Korelacja katechezy z innymi przedmiotami szkolnymi - ks. bp dr Gerard Kusz

Ewangelizacyjny wymiar katechezy - ks. dr Jan Kochel

Współczesne modele wychowania religijnego w szkole - ks. dr Radosław Chałupniak

Liturgia we współczesnym przekazie katechetycznym - ks. dr Jerzy Kostorz

Dydaktyczne aspekty nauczania religii w szkole - ks. dr Waldemar Spyra

Prawne aspekty nauczania religii w szkole - ks. dr Radosław Chałupniak

Wzory osobowe w katechezie - ks. dr Jerzy Kostorz

Aktualne problemy katechetyczne - ks. dr J. Kostorz, ks. dr W. Spyra, ks. dr R. Chałupniak

Polskie Dyrektorium Katechetyczne - ks. bp dr Gerard Kusz

Gry i zabawy we współczesnej pedagogice (2004) - ks. dr Radosław Chałupniak

Nauczanie religii w szkołach europejskich (2007/08) - ks. dr hab. Radosław Chałupniak

Pedagogika opiekuńcza (2010/11 NoR) - ks. dr hab. Radosław Chałupniak, prof. UO