R. Chałupniak, J. Kostorz, Wybrane zagadnienia z katechetyki, Opole 2002.

(okładka)

              Współczesna katecheza jest ciągłym wyzwaniem zarówno dla praktyków, którzy na co dzień podejmują wysiłek wychowania wiary kolejnych generacji chrześcijan, jak i dla teoretyków, którzy analizując dotychczasowe działania katechetyczne szukają optymalnych rozwiązań na przyszłość.

            Prezentowana książka, pt. Wybrane zagadnienia z katechetyki, nie rości sobie pretensji do wyczerpującego potraktowania wszystkich tematów związanych ze współczesną katechezą. Książka pomyślana jest przede wszystkim jako „przewodnik” dla tych osób, które po raz pierwszy stykają się z  katechetyką, jako swoiste, teoretyczne wprowadzenie do katechetycznej praktyki.

            Polska literatura katechetyczna ostatnich lat, głównie za przyczyną powstających Wydziałów Teologicznych, znacznie się poszerzyła. Studenci, którzy pragną pogłębić swoje wiadomości, stosunkowo łatwą mogą odnaleźć publikacje, które szczegółowo podejmują kolejne tematy katechetyczne.

            Intencją autorów była prezentacja zasadniczych idei współczesnej katechetyki przy równoczesnym wskazaniu ścieżek dalszych, osobistych poszukiwań. Książka nie jest ani słownikiem, ani kompendium wiedzy katechetycznej. Ze względu na bogatą literaturę niektóre, nawet istotne tematy zostały pominięte, a zasygnalizowano jedynie źródła bibliograficzne.

      Książka przyjęła postać skryptu, co – z jednej strony – ułatwia studentom przyjmowanie i porządkowanie pewnych treści, a z drugiej – daje w  ramach wykładu możliwość szerszego omówienia i zatrzymania się przy określonych zagadnieniach szczegółowych.

 

            Na skrypt składają się następujące części katechetyki:

Ø       Katechetyka fundamentalna;

Ø       Metodyka katechezy;

Ø       Dydaktyka katechezy dzieci;

Ø       Praktyki katechetyczne.

 

Zamówienia: Katedra Katechetyki WT UO, ul. Drzymały 1a, 45-342 OPOLE.
Z dopiskiem: "SKRYPT".
Koszt 20 zł (plus przesyłka).
Można zamawiać przez Internet na adres: radek@uni.opole.pl