CZŁONKOWIE

ZARZĄD

HISTORIA

PUBLIKACJE

LINKI

KONTAKT

 

 

 

 

 

 

 

katechetycy.pl            

 

PUBLIKACJE

Polecamy polskie publikacje katechetyczne (od 2012 r.) i prosimy o przesyłanie nowości:

 

2015

R. Ceglarek, M. Sztaba, Być człowiekiem sumienia. Interdyscyplinarny namysł nad fenomenem sumienia,  Częstochowa 2015.

R. Ceglarek, J. Kapuściński, Zarząd Diecezjalnego Koła Księży Prefektów w Częstochowie (1929-1949), Częstochowa 2015.

 

2014

R. Chałupniak, Malarstwo religijne w podręcznikach szkolnych (Opolska Biblioteka Teologiczna 147), Opole. 2014.

R. Chałupniak, T. Michalewski, E. Smak (red.), Wychowanie w szkole: od bezradności ku możliwościom,
(Opolska Biblioteka Teologiczna 141), Opole 2014.

P. Mąkosa (red.), Kobietą i mężczyzną stworzył ich. Edukacja seksualna w katechezie, Lublin 2014.

Z. Marek, Religia - pomoc czy zagrożenie dla edukacji, Kraków 2014.

 

2013

K. Misiaszek (red.), Status metodologiczny katechetyki, "Studia Katechetyczne"  t. 9, Warszawa 2013.

R. Strus, S. Zwolak, Nauczanie religii w przedszkolu i szkole. Wybrane zagadnienia dydaktyczne
i prawne. Krótki poradnik praktyczny dla dyrektorów i organów prowadzących
, Zamość 2013.

M. Zając, Ewaluacja w nauczaniu religii, Lublin 2013.

J. Kochel, Katecheza misyjna w Ewangelii Łukasza i Dziejach Apostolskich.
Biblijno-katechetyczne studium narracyjne
, Opole 2013 (OBT 133).

R. Chałupniak, Arcydzieła malarstwa w katechezie, Opole 2013 (OBT 131).

P. Mąkosa (red.), Nowa ewangelizacja w nowej katechezie, Rzeszów 2013.

A. Zellma, Profesjonalny rozwój nauczyciela religii, Olsztyn 2013.

W. Osial, Historia katechizmu.
Geneza i rozwój katechizmu w Kościele katolickim od I do XVI wieku
, Warszawa 2013.

B. Skłodowski, Ewolucja myśli katechetycznej we Francji w latach 1945-2006, Białystok 2013.

W. Cichosz, Możliwości dialogu wychowania chrześcijańskiego
ze współczesną edukacją szkolną
, Toruń 2013.

2012

M. Gogolik, "Nauczycielu dobry..." Paradygmat nauczyciela religii
w świetle rozmowy Jezusa Chrystusa z bogatym młodzieńcem
, Poznań 2012.

G. Łuszczak, Od teorii stopni formalnych do teorii komunikacji i dialogu
w dydaktyce szkolnej i katechetycznej
, Kraków 2012.

A. Kiciński, P.T. Goliszek (red.), Catechetica Porta Fidei, Lublin 2012.

K. Kantowski, W. Lechów (red.), Ku doświadczeniu wiary.
Księga dedykowana Księdzu Profesorowi Andrzejowi Offmańskiemu
w 70. rocznicę urodzin i 40. rocznicę pracy naukowo-dydaktycznej
, Szczecin 2012.

J. Kochel, Z. Marek SJ, Pedagogia biblijna w katechezie, Kraków 2012.

R. Czekalski (red.), Kerygma, Biblia, katecheza, ("Studia katechetyczne" t. 8), Warszawa 2012.

 

     Słowniki katechetyczne:

J. Gaevart, K. Misiaszek (red.), Słownik katechetyczny, Warszawa 2007.

R. Chałupniak, J. Kochel, J. Kostorz, W. Spyra (red.), Wokół katechezy posoborowej.
Księga pamiątkowa dedykowana księdzu biskupowi Gerardowi Kuszowi
, Opole 2004.

     Bibliografie katechetyczne:

R. Murawski (opr.), Bibliografia katechetyczna 1945-1995, Warszawa 1999.

R. Czekalski, R. Murawski (opr.), Bibliografia katechetyczna 1996-2000, Warszawa 2002.

R. Czekalski (red.), Słownik katechetyków polskich XX wieku, Warszawa 2003.

R. Czekalski (opr.), Bibliografia katechetyczna 2001-2010, Warszawa 2012.