CZŁONKOWIE

STATUT

ZARZĄD

 HISTORIA

PUBLIKACJE

DEKLARACJA

LINKI

KONTAKT

 

 

 

 

 

 

 

   katechetycy.pl            

Strona przeznaczona dla katechetyków - wykładowców katechetyki.

Osoby zainteresowane szybką wymianą informacji na Facebooku
zachęcamy do polubienia i współredagowania strony Stowarzyszenia Katechetyków Polskich.

 

Aktualne informacje i zaproszenia, czyli co jeszcze przed nami:

 

DUSZPASTERSTWO MŁODZIEŻY – PUBLIKACJA

Polskie Stowarzyszenia Pastoralistów wraz z Radą KEP ds. Młodzieży
przygotowuje monografię naukową, do tworzenia której zapraszamy zarówno teologów,
jak też przedstawicieli nauk społecznych. W publikacji mają się znaleźć artykuły
ukazujące aktualny obraz duszpasterstwa młodzieży w Polsce, cechy współczesnej młodzieży
oraz aktualne konteksty jej życia. Pragniemy też ukazać
biblijno-teologiczne podstawy duszpasterstwa młodzieży,
jak również problematykę tożsamości i formacji duchownych duszpasterzy młodzieży
oraz animatorów świeckich. Chcemy też zaprezentować 6 wymiarów duszpasterstwa młodzieży:
- Duszpasterstwo indywidualne (spowiednictwo i rozmowa duszpasterska)
- Grupy i ruchy religijne
- Lekcje religii, katechezy parafialne
- Rekolekcje szkolne
- Ewangelizacja stadionowo-uliczna
- Media społecznościowe
Osoby zainteresowane zamieszczeniem artykułu w przygotowywanej pracy
prosimy o przesłanie proponowanego tytułu i abstraktu do 5. lutego 2018 r.
poprzez formularz zgłoszeniowy: https://goo.gl/forms/XOQLpxrYsQH5IPXG2

Autorzy, których propozycje Komitet Naukowy monografii zakwalifikuje do publikacji,
zostaną poinformowani indywidualnie poinformowani o wymaganiach wydawniczych.
Jednocześnie informujemy, że tekst w wersji ostatecznej należy złożyć do 23 marca 2018 r.

* * * * * *

20-21 września 2018 r. (czwartek i piątek!) w Częstochowie
Sympozjum Stowarzyszenia Katechetyków Polskich oraz VII. Walne Zebranie
w Wyższym Semiarium Duchownym w Częstochowie ul. św. Barbary 41.

 

 

Katechetyczne wiadomości oraz wydawnicze nowości:

 

Polecamy najnowszy numer "Studiów Pastoralnych", a w nim m.in.:

B. Giemza
W drodze ku synodowi biskupów o młodzieży

E. Osewska
Nauczanie religii jako towarzyszenie:
od powierzchowności do duchowości, do osobistego poznania Boga wcielonego

R. Chałupniak
Pedagogika katolicka – znaczenie i aktualność w kontekście chaosu wartości (perspektywa polska)

P. Tomasik
Lekcja religii – odpowiedzialna praca na rzecz polskiej szkoły i Kościoła

K. Misiaszek
Co z katechezą parafialną w Kościele w Polsce?

A. Zellma
Nauczanie religii w kontekście reformy systemu edukacji

M.S. Wierzbicki
Dimensione religiosa nel processo educativo dell’IRC in Italia

* * * * * * *

Szanowni Członkowie Stowarzyszenia Katechetyków Polskich,

Jezus Chrystus, który z miłości do nas stał się człowiekiem,
abyśmy mogli stać się synami Bożymi, niech wciąż wzbudza w nas pragnienie
oddania Mu wszystkich naszych sił na służbę dzieciom, młodzieży i dorosłych.

W imieniu Zarządu życzę, aby Boże Narodzenie było źródłem pięknych i głębokich przeżyć,
wzrostu wiary, nadziei i miłości, niezapomnianych spotkań rodzinnych i przyjacielskich,
czasem wyrażania radości z naszego wyniesienia i zbawienia.
Nowy rok 2018 niech będzie pomyślny i bogaty w ludzkie i Boskie dary

- ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek
Przewodniczący Stowarzyszenia Katechetyków Polskich

* * * * * * *

 

Ciekawa inicjatywa katechetyczna - godna polecenia i naśladowania w różnych ośrodkach:

"STUDIUM WIARY. Szkoła katechetów parafialnych"

www.skp.centrum.katowice.pl

Przy okazji bardzo dobra wiadomość z Katowic:

ks. Roman Buchta nowym doktorem habilitowanym z katechetyki!
Gratulujemy i pozdrawiamy!

 

* * * * * * *

 

11 grudnia 2017 r. w Warszawie na UKSW odbyło się spotkanie Zespołu
odpowiedzialnego za przygotowanie nowej Podstawy Programowej Katechezy.
Prace daleko posunięte. W czerwcu 2018 r. możliwe zatwierdzenie dokumentu.

W tym samym dniu miało miejsce spotkanie Zarządu i Komisji Rewizyjnej SKP.
Rozmawialiśmy m.in. o naszym wrześniowym Sympozjum w Częstochowie.

 

* * * * * * *

Anna Walulik CSFN, Janusz Mółka SJ (red.), Septuaginta pedagogiczno-katechetyczna.
Księga jubileuszowa deykowana Księdzu Profesorowi dr. hab. Zbigniewowi Markowi SJ
w siedemdziesiątą rocznicę urodzin
, Kraków 2017.

* * * * * * *

Zbigniew Marek SJ, Pedagogika towarzyszenia. Perspektywa tradycji ignacjańskiej, Kraków 2017.

* * * * * * *

Rafał Bednarczyk, Prawa, obowiązki i zadania wychowawcze rodziców
w myśli prymasa Stefana Wyszyńskiego. Studium katechetyczne
, Warszawa 2017.

* * * * * * *

Nowa, ciekawa, interdyscyplinarna publikacja:

Anna Zellma, Edward Wiszowaty, O Policję bliższą ludziom.
Inspiracje pedagogiczne w służbie  funkcjonariuszy
, Szczytno 2017.

Kolportaż: Wydawnictwo Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie;
http://wydawnictwa.wspol.edu.pl/pl/wydawnictwo-wyzszej-szkoly-policji-w-szczytnie/

* * * * * * *

26-27 września 2017 r. w Częstochowie
Sympozjum Stowarzyszenia Katechetyków Polskich oraz VI. Walne Zebranie.
Tematyka spotkania koncentrowała się wokół współczesnej katechezy dorosłych.

* * * * * * *

Polecamy interesującą książkę dra Damiana Beliny na temat matury z religii w Niemczech.

Strona tytułowa i spis treści (kliknij).

* * * * * * *

Zapraszamy do lektury bardzo ciekawej książki o. Andrzeja Potockiego:
O Kościele także socjologicznie (Warszawa 2017).

Autor porusza m.in. takie zagadnienia, jak: "Socjologia religii i teologia pastoralna dla katechetyki
i katechezy"; "Kościół w szkole - katecheza szkolna"; "W stronę parafialnej katechezy sakramentalnej".

* * * * * * *

12-13 lipca 2017 r. w Szklarskiej Porębie
spotkanie osób odpowiedzialnych za tworzenie nowej "Podstawy programowej katechezy".

* * * * * * *

Z katechetycznych nowości - polecamy książkę ks. Romana Buchty
"Mistagogia w polskiej refleksji i praktyce katechetyczno-duszpasterskiej po II Soborze Watykańskim",
Katowice 2017. Wersja skrócona w pdf.

* * * * * * *

Z radością informujemy, że 26 czerwca 2017 r. stopień doktora habilitowanego
uzyskał ks. Rafał Bednarczyk, pracownik Wydziału Teologiczego UKSW,
proboszcz parafii p.w. św. Jana Chrzciciela w Rębowie w diecezji płockiej. Gratulujemy!

* * * * * * *

12-13 czerwca 2017 r. odbyło się kolejne spotkanie w Trzęsaczu
w ramach XIV Nadłabtyckich Debat Katechetyków Polskich
Temat: "Katecheza Maryjna na nasze czasy".

* * * * *

30 maja - 5 czerwca 2017 r. Kongres Europejskiej Ekipy Katechetycznej (EEC) w Madrycie:
"Rodzina między chrześcijańskim wychowaniem i propozycją wiary".
W Kongresie wzięło udział blisko 70 katechetyków z większości krajów Europy,
w tym reprezentacja z Polski: p. dr hab. Elżbieta Osewska, ks. prof. Andrzej Kiciński,
ks. prof. Jan Kochel, ks. prof. Radosław Chałupniak,
a także Polacy reprezentujący inne kraje: s. Danuta Antonów z Rosji oraz ks. dr Mariusz Kuźniar z Czech.
Podczas spotkania można było wysłuchać wykładów
dotyczących uwarunkowań, istoty i wielu modeli współczesnej katechezy rodzinnej,
a także podzielić się doświadczeniami z różnych krajów europejskich.
Uczestnicy mieli również możliwość spotkania z duszpasterzami i rodzinami,
które są zaangażowane w katechezę rodzinną.

* * * * * * *

Postanowieniem Prezydenta RP p. Andrzeja Dudy z dnia 27 lutego 2017 r.
ks. dr hab. Jan Kochel, kierownik Katedry Antropologii i Teologii Rodziny Wydziału Teologicznego
Uniwersytetu Opolskiego, otrzymał tytuł profesora nauk teologicznych. Pozdrawiamy i gratulujemy!

* * * * * * *

Z katechetycznych nowości:

 

ks. Roman Ceglarek, ks. Andrzej Kuliberda (red),
Bądźcie świadkami miłosierdzia
, Częstochowa 2017.

 

* * * * * * *

Postanowieniem Prezydenta RP p. Andrzeja Dudy z dnia 9 lutego 2017 r.
Prodziekan Wydziału Teologii ks. dr hab. Marian Zając
otrzymał tytuł profesora nauk teologicznych. Serdecznie gratulujemy!

* * * * * * *

Z katechetycznych nowości:

M. Borda, R. Ceglarek (red.), Wybrane zagadnienia edukacji ekologicznej.
Refleksje wokół encykliki Laudato si’
, Wyd. Instytutu Teologicznego Księży Misjonarzy, Kraków 2016.

* * * * *

Od 31 stycznia 2017 r. decyzją zarządu firmy "święty Wojciech Dom Medialny Sp. z o.o.",
czyli ks. dra Tomasza Siudy oraz p. Piotra Kleeberga,
po 60 latach zostało zawieszone wydawanie papierowej wersji czasopisma "Katecheta".
Dotychczasowi Czytelnicy zaproszeni są do korzystania z platformy "Strefa Katechety",
zajmującej się promocją poznańskich materiałów katechetycznych.

* * * * *

3 stycznia 2017 r. w Sandl w Austrii zmarł o. Kryspin Zygmunt Z. Kacprzak OFM (1937-2017),
członek SKP, wieloletni wykładowca katechetyki w Wyższym Seminarium Duchownym we Wronkach.
Pogrzeb śp. o. Kryspina odbędzie się w sobotę, dnia 7 stycznia br., w Sandl (Austria).
Polecamy modlitewnej pamięci!

* * * * *

ROK MIŁOSIERDZIA - RZYM
Pielgrzymka Katechetów
23-25 września 2016
(strona internetowa)

* * * * *

20 września 2016 - V. Walne Zebranie SKP,
na którym wybrano nowy Zarząd Stowarzyszenia oraz Komisję rewizyjną.
Przewodniczącym SKP został ks. prof. dr hab. Kazimierz Misiaszek,
wiceprzewodniczącym - ks. dr hab. Paweł Mąkosa.
Stanowisko sekretarza-skarbnika objął ks. dr hab. Dariusz Kurzydło.
Ponadto do zarządu weszli:
prof. dr hab. Anna Zellma z Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie
i ks. prof. dr hab. Radosław Chałupniak z Uniwersytetu Opolskiego.
W skład Komisji rewizyjnej weszli:
ks. Marek Korgul, dr Aneta Rayzacher-Majewska oraz ks. dr Roman Buchta.

* * * * *

POLSKA KRAJEM MISYJNYM?
1050 LAT PO PRZYJĘCIU CHRZEŚCIJAŃSTWA
I KONGRES TEOLOGII PRAKTYCZNEJ
połączony z Walnym Zebraniem Stowarzyszenia Katechetyków Polskich
oraz wyborami nowych władz SKP
19-21 września 2016 - Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie.

* * * * *

Ks. prof. Paweł Mąkosa rozwija katechetyczne skrzydła.
Kto chciałby wczytać się w tekst jego artykułu
opublikowanego w "International Studies in Catholic Education",
proszony jest o skopiowanie linku i wejście na stronę:
http://www.tandfonline.com/eprint/BF3j3mYwRK95Bi48ktIJ/full

* * * * *

Nowa publikacja:

Zbigniew Marek, Anna Walulik (opr.), W drodze do prawdy. Podręcznik życia chrześcijańskiego,
Wydawnictwo Biblos, Tarnów 2016, ss. 159.

* * * * *

Informacje prosto z Rzymu...
o nowych kierunkach na
Papieskim Uniwersytecie Salezjańskim w Rzymie.

Inną inicjatywą jest powstanie Międzynarodowego Obserwatorium Katechetycznego (http://osservatoriocatechetico.unisal.it/pl/) oraz czasopisma naukowego w formie elektronicznej „Catechetica ed Educazione” (http://rivistadipedagogiareligiosa.it/).
Osoby zainteresowane mogą włączyć się w dalsze realizacje niektórych inicjatyw, chociażby poprzez udostępnianie materiałów i dokumentów katechetycznych do archiwum obserwatorium.

Będę wdzięczny o przekazanie tej informacji do instytucji i osób zainteresowanych tematyką ewangelizacji, katechezy oraz edukacji religijnej.

Pozdrawiam - ks. Mirosław Stanisław Wierzbicki SDB

* * * * *

Zaproszenie dla członków Stowarzyszenia Katechetyków Polskich:
AKRK - Arbeitsgemeinschaft Katholische Religionspädagogik und Katechetik
zaprasza na swoje spotkanie, które odbędzie się w Leitershofen w dniach 8-11 września 2016.
Program spotkania i zgłoszenie.
Istnieje możliwość zaproponowania referatu albo komunikatu.
Osoby zainteresowane proszone są o kontakt.

* * * * *

Nowa publikacja przygotowana z okazji 1050. rocznicy Chrztu Polski:
R. Ceglarek, M. Borda (red.), Rozbudzić pamięć chrztu.
Chrzest w historii, teologii i katechezie
, Częstochowa 2016.

 

* * * * *

Wielkanoc 2016 - życzenia ks. prof. Zbigniewa Marka

* * * * *

 

         

 

4 lutego 2016 r. ks. Wojciech Osial został wyświęcony na biskupa pomocniczego diecezji łowickiej.
Gratulujemy i życzymy, by zaangażowanie w dzieło katechezy jeszcze bardziej owocowało!

 

* * * * *

Zmarł ks. prof. Roman Murawski, salezjanin,
nestor polskiej katechetyki, mistrz wielu pokoleń katechetów,
honorowy przewodniczący SKP, święty kapłan, dobry człowiek.
NIEBO SIĘ OTWARŁO!

* * * * *

Boże Narodzenie 2015 - życzenia ks. prof. Zbigniewa Marka

* * * * *

List z "Katechety" - grudzień 2015 r.

* * * * *

23 grudnia 2015 r. najnowsza punktacja czasopism, także katechetycznych:
"Horyzonty Wychowania" - 13 punktów, "Roczniki Teologiczne" - 12, "Paedagogia Christiana" - 10,
"The Person and the Challenges" - 7, "KERYKS" - 7, "Zeszyty Formacji Katechetów" - 6,
"Pedagogika Katolicka" - 6, "Studia Katechetyczne" - 5, "Katecheta" - 4.
Gratulujemy Redaktorom i zachęcamy Katechetyków do publikowania wartościowych tekstów!

* * * * *

20-21 listopada 2015 r. Lublin KUL JP II
Ogólnopolskie Sympozjum Katechetyczne:
"XXV lat nauczania religii w polskiej szkole - między nadzieją a rzeczywistością" (program)

Zapraszamy do lektury publikacji:

M. Zając (red.), XXV lat nauczania religii w polskiej szkole.
Między nadzieją a rzeczywistością
, Lublin 2015.

* * * * *

18 listopada 2015 r. Opole
Wychowanie do postawy dialogu w perspektywie ekumenicznej

* * * * *

24 października 2015 r. Częstochowa
Sympozjum Katechetyczne:
"Wspominać chrzest - to znaczy na nowo zaczynać od Chrystusa"

 

* * * * *

22-23 września 2015 - IV. Walne Zebranie SKP
połączone z Sympozjum Wykładowców Katechetyki w Częstochowie
z udziałem ks. bpa Gerarda Kusza oraz ks. bpa Marka Mendyka.

 

Gościem specjalnym naszego spotkania była p. prof. Claudia Gärtner, przewodnicząca
AKRK - Arbeitsgemeinschaft Katholische Religionspädagogik und Katechetik.

 

* * * * *

 

Nominacje profesorskie członków SKP:
ks. Wojciech Cichosz z Gdyni i ks. Radosław Chałupniak z Opola.

 

* * * * *

 

15-16 czerwca 2015 r. "Nadbałtycka debata katechetyków" w Trzęsaczu,
pt. "Formacja ducha pokuty i pojednania w kontekście nowej ewangelizacji"
z uroczystym uczczeniem 60. rocznicy święceń kapłańskich ks. prof. Romana Murawskiego.


* * * * *

 

27-31 maja 2015 r. Kongres Europejskiej Ekipy Katechetycznej
z udziałem polskich katechetyków z kraju i zagranicy (Rosji, Czech).

 

* * * * *

 

Nowa publikacja ks. Romana Ceglarka i ks. Jacka Kapuścińskiego
Zarząd Diecezjalnego Koła Księży Prefektów w Częstochowie (1929-1949), Częstochowa 2015.

 

* * * * *

Polscy katechetycy (R. Chałupniak, A. Kiciński, P. Mąkosa, M. Zając)
współautorami encyklopedii edukacji chrześcijańskiej:
G.T. Kurian, M.A. Lamport (red.), Encyclopedia of Christian Education, t. I-III,
Lanham - Boulder - New York - London 2015.

* * * * *

 

Międzyuczelniane sympozjum studentów katechetyki UKSW - KUL

 

* * * * *

 

Wielkanocne życzenia od ks. prof. Zbigniewa Marka

 

* * * * *

9-10 kwietnia 2015 Kraków, Akademia "Ignatianum"
Konferencja: "Praca wsparciem w osiąganiu dojrzałości ludzkiej i religijnej"

* * * * *

Pani dr hab. Anna Zellma profesorem nauk teologicznych.
Uroczyste wręczenie aktu nadania nominacji profesorskiej odbyło się
21 stycznia 2015 roku w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

 

* * * * *

Internetowa strona "Studiów Katechetycznych" - w przygotowaniu XI tom.

* * * * *

"Katecheta", czasopismo pod patronatem Stowarzyszenia Katechetyków Polskich,
w nowej szacie graficznej. Zachęcamy do lektury i publikowania wartościowych tekstów!

* * * * *

W grudniu 2013 r. czasopismo "Katecheta" otrzymało cztery punkty za artykuły naukowe, "Zeszyty Formacji Katechetów" - siedem,
"Horyzonty Wychowania" - siedem, "The Person and the Challenges" - osiem (por. Lista czasopism).
Gratulujemy Redaktorom i zachęcamy Katechetyków do publikowania wartościowych tekstów! Inne czasopisma - por.
linki.

* * * * *

1 sierpnia 2014 r. w "British Journal of Religious Education" ukazał się artykuł ks. prof. Pawła Mąkosy
o katechezie polskich imigrantów w Anglii i Walii - zachęcamy do przeglądnięcia w
Internecie, cytowania i... naśladowania.