STANDARDY OCENIANIA

METODYKA

UWAGA! Aby otrzymać określoną ocenę, należy opanować materiał związany z nią oraz z ocenami niższymi!

 

3 (dostateczny)

Umiejętność planowania celów (por. konspekt)

Pluralizm metodyczny (wyjaśnić potrzebę)

Kryteria doboru metody w nauczaniu

Metody na poznanie imion (5 metod)

Cechy dobrego opowiadania

Niebezpieczeństwa pytań alternatywnych

Sekwencja w odpytywaniu uczniów

Przymioty dobrego pytania  

Definicja pogadanki

Wykorzystanie pogadanki w nauczaniu  

Określenie dyskusji

Trybunał, Giełda pomysłów, Panel

Praca z tekstem (ogólnie)

Wartość katechezy biblijnej (dla teologów)

Västers, Katalog pytań, Alternatywne tytuły

Zasady i błędy biblijnego opowiadania (dla teologów)

Zamiana tekstu (różne rodzaje)

Etapy zastosowania poglądu w nauczaniu

Puzzle, Diagram kołowy, Komiks

Znajomość 5 piosenek z pokazywaniem (dla teologów)

Słoneczko, Zmiana metafory, Nie dokończone zdania

 

4 (dobry)

Różnica: zasady a metody

Różnica: formy a metody

Różne podziały metod (przykłady)  

Cechy dobrego wykładu

Różnica: opowiadanie i opis

Rodzaje pytań (podziały)

Trudności i niebezpieczeństwa pogadanki

Wartość dyskusji jako metody nauczania i wychowania

Antytemat, Kula śniegowa (1-2-4, Dyskusja piramidowa)

Metody pracy z tekstem

Formy pracy z Pismem św. w małych grupach (dla teologów)

 

5 (bardzo dobry)

Zasady dyskutowania (przykłady)

Dyskusja kielecka, Kilka kątów, Gorące krzesło, Trzy rogi

Teatralizacja i Drama (dla teologów)

Papierek lakmusowy, Szczepionka (dla teologów)

„Odczytywanie” obrazu

Medytacja obrazu, Graffiti, Fantazyjne obrazy

Komiks, Detektyw obrazów, Eksperci od szczegółów

Malowanie muzyki, Ścieżka dźwiękowa, Muzyka i ruch

Malowanie z piosenką, Ballady o życiu

Synektyka, Okienko informacyjne, Słowa-klucze

Wiersz połówkowy, 5 z 25, Licytacja