KATECHETYKA FUNDAMENTALNAWPROWADZENIE


Bardzo przydatne jest, aby u progu rozważań katechetycznych odpowiedzieć sobie na pytania:
Czym jest dla mnie katecheza?
Jakie są moje doświadczenia katechetyczne zdobywane w rodzinie, w parafii, w szkole czy w różnych grupach religijnych?

Okazuje się bowiem w praktyce, iż własne przeżycia silnie wpływają na kształt przygotowanej i prowadzonej przeze mnie katechezy.
Podział katechetyki

Owocność mojej katechezy zależy zawsze od działania łaski Bożej (także od mojej modlitwy i wiary) oraz od następujących kwestii:

KATECHETYKA FUNDAMENTALNA:
- W imię czego katechizuję? (wartości, które chcę przekazać, które mnie samego mo­tywują do katechezy: Bóg, miłość, wiara, wierność...);
- Kto? (katecheta – to ja! kim jestem? jaka jest moja wiara? jakie są moje intencje? co wiem? co potrafię? co chcę? na ile znam i kocham tych, do których jestem posłany?);
- Po co? (zakładane cele, zarówno wychowawcze, jak i dydaktyczne);
- Gdzie? (miejsce katechezy, które wpływa na mnie i na uczniów);
- Kiedy? (czas, który staje się katechezą: lekcje, przerwy, spotkania);
- W jakich warunkach? (przestrzeń, która nas otacza, ludzie, nastroje, sale, obrazy, przepisy prawne, pogoda...);
 
KATECHETYKA SZCZEGÓŁOWA:
- Komu? (katechizowani – to „oni”, „moi?”: kim są? jacy są? czego chcą? kogo kochają? co jest dla nich ważne? jak do nich trafić? jak ich kochać? jak rozumieć? jak pomóc wzrastać?);
 
KATECHETYKA MATERIALNA:
- Co? (treści przeze mnie samego wyuczone, przemyślane, przemodlone, przyjęte, przeżywane, przekazywane);
 
KATECHETYKA FORMALNA (METODYKA):
- Jak? (znane, odkrywane i stosowane metody katechezy).
 
Powyższy podział można, oczywiście, przedstawić w inny sposób. Jak w  każdej dziedzinie dotyczącej człowieka – również w katechetyce wszelkie „szufladkowanie” może okazać się niebezpieczne. Podziały mają służyć ludziom, by istotne treści lepiej zrozumieli, by znaleźli odpowiedzi na ważne pytania.