DYDAKTYKA ogóLNA 

STANDARDY OCENIANIA

(por. także Sylabus)

 

 

Na ocenę dostateczną (3):

Wymień przynajmniej jedną książkę z dydaktyki.

Czym jest „uczenie się”?

Czym jest „nauczanie”?

Podaj definicję „dydaktyki”.

Wymienić metody badawcze stosowane przez dydaktyków.

Czym różni się szkoła tradycyjna od progresywnej?

Różnica: tok podający a tok problemowy.

Na czym polega proces operacjonalizacji celów.

Wymienić zasady nauczania.

Wymienić formy nauczania.

Jaka jest różnica między planem i programem nauczania?

 

Na ocenę dobrą (4):

Jaka jest różnica między określeniem „uczenia się” przez Cz. Kupisiewicza i W. Okonia?

Jakie są zadania dydaktyki?

Czym różni się wywiad od ankiety?

Jan Fryderyk Herbart jako dydaktyk.

John Dewey jako dydaktyk.

Ogniwa, zalety i wady w toku podającym i problemowym.

Proces nauczania-uczenia się: czynności nauczyciela – czynności ucznia.

Różnica: cele a zadania.

Opisać poszczególne zasady nauczania.

Scharakteryzować poszczególne formy nauczania.

 

Na ocenę bardzo dobrą (5):

Czym jest „kształcenie”?

Jakie jest miejsce dydaktyki w systemie nauk?

Jan Jakub Rousseau jako dydaktyk.

Jan Amos Komeński jako dydaktyk.

Jan Henryk Pestalozzi jako dydaktyk.

Georg Michael Kerchensteiner jako dydaktyk.

Różnica: cele wychowawcze a cele dydaktyczne.

Wady i zalety poszczególnych form nauczania.

Jaka powinna być treść nauczania?