DYDAKTYKA ogóLNA    

ZASADY NAUCZANIA

 

Zasada poglądowości...

 

Zasada przystępności...

 

Zasada świadomego i aktywnego udziału uczniów...

 

Zasada systematyczności...

 

Zasada trwałości wiedzy...

 

Zasada operatywności wiedzy...

 

Zasada wiązania teorii z praktyką...

 

 

 

 

FORMY ORGANIZACYJNE NAUCZANIA

 

Nauczanie jednostkowe, indywidualne

 

Nauczanie zbiorowe, masowe (z całą grupą, klasą), frontalne

 

Nauczanie grupowe (zespołowe, w małych grupach)