Witaj w Duszpasterstwie Akademickim RESURREXIT

Aktualności

Spotkania

Historia

Wolontariat

Kawiarenka

Aerobik

O RESURREXIT

Taize

"Górka"

Teksty

śpiewnik

Teatr

Ewangelizacja

Modlitwa

Oaza

Linki

Poczta

XAVERIANUM

 

GRUPA STUDENCKO-MODLITEWNA
(czyli G.S.M. :)

Ta grupa tworzy się i może jeszcze piękniej się rozwinąć... dzięki Tobie i Twemu pragnieniu poszukiwania Boga w modlitwie. Na razie zapraszamy na nasze adoracje do kościoła na ul. Drzymały 1a - od poniedziałku do czwartku - to dobry czas cichego spotkania z Jezusem. Mamy nadzieję, że... za niedługo pomodlimy się wspólnie... szukamy terminu i chętnych, miejsce się znajdzie! :)

"Modlitwy nie zmieniają świata. Modlitwy zmieniają ludzi, a ludzie zmieniają świat" - te słowa powiedział kiedyś znany protestancki misjonarz, lekarz Albert Schweitzer.

Wielu krytykuje, narzeka, zamyka się w sobie, buntuje. My, chrześcijanie, próbujemy ten świat zmieniać, zaczynając od siebie samych, od naszych serc.

Modlitwa - czas ciszy i uspokojenia - czas zatrzymania się przy Bogu - czas spotkania z Nim, słuchania, mówienia, milczenia. Modlitwa pomaga nam odnaleźć samych siebie, zrozumieć i kochać naszych bliskich, a przede wszystkich Jego, naszego Boga.

Ludzie, którzy kochają, nie muszą krzyczeć do siebie. Wystarczy im szept. Kochający Bóg szepcze, a w modlitwie uczymy się słuchać tego szeptu.

Zapraszamy na taką Jezusową szkołę modlitwy. Osobiście - w formie różańca i adoracji.


Jak może wyglądać wspólna modlitwa chrześcijan? Składają się na nią spontaniczne wezwania w takiej, na przykład, kolejności:
                           - Wezwanie Ducha Swiętego
                           - Pieśń
                           - Modlitwa dziękczynna do Ojca
                           - Pieśń
                           - Modlitwa skruchy i przeproszenia
                           - Pieśń
                           - Modlitwa uwielbienia Jezusa
                           - Czas słuchania i wyciszenia
                           - "Chwała Ojcu..."
                           - Czytanie słowa Bożego z następnej niedzieli
                           - Krótkie słowo księdza (homilia)
                           - Osobiste dzielenie się dla tych, którzy chcą (Co poruszyło mnie w tych czytaniach?)
                                                                     To dzielenie się jest osobiste (mówię o sobie),
                                                                     radosne, krótkie i skoncentrowane na Jezusie
                           - Modlitwa prośby
                           - "Ojcze nasz..."
                           - Oddanie siebie i swoich bliskich opiece Maryi
                           - Błogosławieństwo
                           - Pieśń


Różaniec internetowo (ciekawostki i wersje w różnych językach):

 

Wersja polska z dodatkami:

http://www.rosary.katolik.pl/

Różaniec po angielsku:

http://www.rosary-center.org/howto.htm (i w innych językach)

Różaniec po niemiecku:

http://de.wikipedia.org/wiki/Rosenkranz

http://www.kirchenweb.at/rosenkranz/

http://www.catholic-church.org/ao/ser/rosenkranz.html (niemiecko-łacińskie)