Patrzenie

Cel: świadome spostrzeganie. Liczba: 10-20 osób. Przebieg: Na stole leżą różne przedmioty. Przez kilka sekund uczniowie obserwują dokładnie, starając się zapamiętać jak najwięcej szczegółów. Następnie przedmioty zostają przykryte i uczniowie rysują te rzeczy, które widzieli. Warianty: na tablicy wypisanych jest kilkanaście liczb – konkurs, która z grup (osób) zapamiętała najwięcej; zabawa: „Widzę coś, co ty nie widzisz, co jest czerwone. To jest...”; opisywanie tego, co dzieje się za oknem; pantomima: dzieci stają w parach naprzeciw siebie, jedno czyni różnego rodzaju ruchy, drugie w lustrzanym odbiciu naśladuje.