Słuchanie

Cel: umiejętność wsłuchiwania się, wyciszenia. Przebieg: uczniowie są zaproszeni do zamknięcia oczu, uciszenia się i nawiązania kontaktu z odgłosami, które dochodzą do nich z zewnątrz: „Nic nie mów. Pomyśl, jakie dźwięki słyszysz?”. Po otwarciu oczu uczniowie opowiadają, jakie dźwięki słyszeli. Można przy tym tworzyć całe historie. Wskazówki: można urozmaicić świat dźwięków posługując się np. różnymi instrumentami, ruchami (klaskanie, tupnięcie, pukanie...) czy przedmiotami (papierem, szpilkami, kredą...). Warianty: uczniowie mogą odgadywać poszczególne dźwięki; można słuchać i wyobrażać sobie „co deszcz chce nam opowiedzieć?”; upuszczanie i odgadywanie „jaki przedmioty spadają?”; uczniowie otrzymują różne instrumenty rytmiczne, ktoś nadaje rytm, inni powtarzają coraz ciszej aż do uspokojenia; odgadywanie kierunku, z którego dochodzą dźwięki; zabawa w „głuchy telefon”; uczniowie z zamkniętymi oczami słuchają cichej muzyki, którą później opisują słowami lub przedstawiają na rysunkach; jeden z uczniów przechodzi po sali grając na instrumencie, pozostali wskazują miejsce, gdzie znajduje się grajek. Wiek uczniów – 7-15 lat.