Okienko informacyjne

            Należy oddać pewną rzeczywistość na kilka różnych, alternatywnych sposobów zawartych w polach tabeli. Potrzebne są duże kartki, które uczniowie dzielą na następujące części i zapełniają je własnymi pomysłami:

 

(temat – określona rzeczywistość, np. „Radość chrześcijańska”)

1. Definicja, opis słowny

2. Schemat graficzny

3. Metafora, porównanie

4. Dialog komiksowy