5 z 25

            Do wykorzystania przy omawianiu złożonych problemów (np. „Co jest ważne w życiu rodzinnym?”, „Jakie są cechy prawdziwego chrześcijanina?”, „Jaka jest miłość Jezusa?” itp.). Z listy 25 elementów (można 3-5 miejsc zostawić pustych na uzupełnienie przez uczniów) należy wybrać tylko 5, prze­dyskutować w grupie wybór i znaleźć odpowiednie, krótkie uzasadnienie.