Puzzle logiczne

            Należy poskładać w całość powycinany tekst (różne teksty dla grup), zawierający np. temat lekcji, fragment biblijny lub wartościową wypowiedź.