Wiersz połówkowy

            Podobnie jak poprzednia metoda ta zawiera nie dokończone początki zdań i zakończenia bez początków. Np. odbity na ksero i przecięty psalm (np. Ps 63: „Boże, mój Boże...”, i „pragnie Ciebie...”, „ciało moje...”, „jak ziemia...” oraz „...szukam Ciebie”, „...moja dusza”, „...tęskni za Tobą”, „...spragniona wody”). Uczniowie mają dopisać do swoich połówek brakujące części przy założeniu, że otrzymany tekst tworzy określoną całość.