Nie dokończone zdania

            Uczniowie samodzielnie lub w grupach znajdują zakończenie określonych zdań (różnych, nie tylko biblijnych), np. chciałbym być teraz..., w zeszłym tygodniu udało mi się..., podczas świąt Bożego Narodzenia najbardziej czekam na..., moim najlepszym przyjacielem..., w naszej klasie podoba mi się, że..., przed śmiercią chciałbym jeszcze..., najważniejsze w chrześcijaństwie jest..., kto rano wstaje..., błogosławieni miłosierni, albowiem...Każde zdanie może być zakończone uzasadnieniem („ponieważ...”, „gdyż...”, „bo...”).