Słowa-klucze

            Należy odnaleźć słowa o kluczowym znaczeniu w danym tekście (biblijnym, liturgicznym lub świeckim). W grupach kilka z tych słów (np. 5-6) trzeba odnotować na małych kartkach papieru i na ich podstawie odkryć konstrukcję danej wypowiedzi. Wariant: Można zaprosić do odtworzenia (opowiedzenia) danego tekstu na podstawie wybranych kluczowych słów.