Zmiana metafory

            Istotą jest znalezienie nowych metafor oddających sens już istniejących, zarówno biblijnych, jak i zaczerpniętych, np. z przysłów czy ciekawych sentencji. Pozwala to na lepsze zrozumienie znaczenia i uczy posługiwania się metaforą. W małych grupach uczniowie opracowują przydzieloną im metaforę, np. „Królestwo niebieskie podobne jest do skarbu ukrytego w roli” (Mt 13,44), ukła­dając nowe metafory Królestwa Bożego, wybierając ich zdaniem najlepszą i dzieląc się nią na forum. Inne teksty: „Choćby wasze grzechy były jak szkarłat, nad śnieg wybieleją” (Iz 1,18), „Wy jesteście światłem świata” (Mt 5,14).