Słoneczko

            W małych grupach uczniowie dyskutują na temat przedstawiony przez katechetę, np. Co jest najważniejsze w chrześcijaństwie? Wyniki zestawiają w formie haseł na większych kartkach, które następnie układane są na podłodze albo umieszczane na tablicy w formie promieni wokół głównego pytania.