Ballady o życiu

Cel: umiejętność krytycznej oceny piosenki, tekstu i zdjęć; wzajemne bliższe poznanie się uczniów podczas pracy w grupach. Przebieg: wprowadzenie – „Były kiedyś czasy, kiedy przez wioski i miasteczka przechodzili różni muzykanci, którzy układali i śpiewali o różnych wydarzeniach. W formie takich tragicznych ballad pokazywali ludzkie życie jakby w zwierciadle. Załączone obrazy ilustrowały opowieści zawarte w poszczególnych strofach”. Uczniowie w małych grupach sami układają taką balladę (opowieść, przestrogę) w prostych i krótkich zdaniach, piszą refren i rysują kolejne obrazy. Pomoce: materiały do pisania i rysowania (malowania), ewentualnie instrumenty (np. gitara). Wskazówki: prace mogą być zebrane w formie wystawy; istnieje wiele znanych piosenek, które można w ten sposób przepracować, wykorzystując ich linię melodyczną. Czas – ok. 90 minut. Wiek uczniów – od 12 lat.