Wizualizacja

Cel: świadomość związku życia i muzyki, umiejętność łączenia obrazów określonej piosenki z obrazami z życia. Liczba: 10-20 osób. Przebieg: ucznio­wie otrzymują tekst piosenki. W grupie piosenka jest słuchana. Podział na małe grupy. Ze zbioru zdjęć (można np. wykorzystać do tego Internet!) uczniowie wybierają takie, które łączą się z treścią piosenki. Na nowo słucha się piosenki. Na koniec poszczególne grupy prezentują wybrane i uszeregowane obrazy. Pomoce: sprzęt muzyczny, zdjęcia (ewentualnie dostęp do Internetu dla każdej z grup). Wskazówki: ćwiczenie wymaga skupienia uczniów, choć jest równo­cześnie dobrym treningiem koncentracji; wariant – każdy wybiera jedno zdję­cie, które jego zdaniem pasuje do danej piosenki i wyjaśnia swój wybór; czas ok. 30 min. Wiek uczniów – od 12 lat.