Malowanie muzyki

Cel: fantazja twórcza, łączenie dźwięków i obrazów. Przebieg: muzyka słuchana w tle, materiały malarskie – do wykorzystania przez uczniów, którzy pozwalają sobie na „luksus” zainspirowania swych obrazów słyszaną muzyką, na końcu obrazy są prezentowane i omawiane, ćwiczenie wykonuje się w ciszy. Pomoce: kredki, farby plakatowe, ołówki, papier. Wariant – 2-3 osoby malują wspólnie bez słów jeden obraz. Wiek uczniów – od 6 lat.