Malowanie z piosenką – tworzenie plakatu

Cel: wrażliwość na wrażenia związane z określoną piosenką, umiejętność ilustrowania piosenki obrazem. Liczba: 10-20 osób. Przebieg: uczniowie przy­gotowują plakat związany z daną piosenką, wpierw jest ona wysłuchana i zaśpiewana, później w małych grupach (4 osobowych) podkreśla się istotne treści tego utworu i przy pomocy kolorowych kredek (farb) piosenka „zamienia się” w obraz, różne obrazki są przedstawiane i interpretowane przez pozostałe grupy, prezentację kończy omówienie twórców, na koniec piosenka jest po­nownie odśpiewana. Pomoce: odtwarzacz CD, wybrana piosenka, materiały do rysowania lub malowania. Wskazówki: wariant – piosenka jest ilustrowana w formie komiksu. Wiek uczniów – od 10 lat.