Medytacja muzyczna

Cel: umiejętność skoncentrowanego i świadomego słuchania. Liczba: 10-20 osób. Przebieg: czas 10-15 minut – uczniowie zamykają oczy i pozostają w ciszy, w tle cicha muzyka, kto chce, próbuje odnaleźć wewnętrzny obraz, nazwać budzące się uczucia, określić wrażenia, po zakończeniu omawia się te wewnętrzne doświadczenia w grupie. Pomoce: odtwarzacz CD i spokojna mu­zyka. Wskazówki: ćwiczenie bazuje na dobrowolności, kto nie chce się zaanga­żować, jest proszony o nieprzeszkadzanie innym, uczniowie mogą siedzieć lub się położyć. Wiek uczniów – od 6 lat.