Krytycy tekstów muzycznych

Cel: świadomość różnego rodzaju tekstów muzycznych, umiejętność krytycznego odniesienia się do tekstów, umiejętność argumentacji i obrony własnych stanowisk. Przebieg: uczniowie otrzymują zadanie dobrania do aktualnego tematu katechezy tekstów znanych piosenek (wariant: nauczyciel może sam wcześniej przygotować te teksty), nadanie tytułów poszczególnym tekstom, analiza krytyczna tekstów (por. praca z tekstem w katechezie), uczniowie są w ty przypadku ekspertami, więc oni sami muszą ustosunkować się do słuchanych tekstów (por. sztuka dyskusji). Pomoce: teksty piosenek. Wiek uczniów – od 10 lat.