Wymyślanie tekstu i melodii

Cel: doświadczenie własnych zdolności w pisaniu tekstów i (wariant) two­rzeniu prostej muzyki, umiejętność wyrażenia własnych przeżyć w ten sposób. Liczba: 10-20 osób. Przebieg: na początku do znanej melodii (tradycyjnej lub nowoczesnej) uczniowie w małych grupach piszą nowy tekst (np. o tematyce katechetycznej, biblijnej... zasugerowanej przez katechetę), uzdolnieni muzycz­nie uczniowie mogą do tekstu (np. religijnego wiersza) ułożyć muzykę lub zaproponować całkowicie własny tekst i muzykę. Pomoce: odtwarzacz oraz nagranie najlepiej bez słów (sam podkład muzyczny). Wiek uczniów – od 12 lat.