Muzykowanie

Cel: odkrycie i pogłębienie własnych talentów muzycznych, doświadczenie wspólnego muzykowania i śpiewania. Liczba: 10-20 osób. Przebieg: uczniowie przynoszą własne instrumenty (flety, gitary, bębenki...), wybierają piosenkę i próbują wspólnie opracować ją muzycznie. Pomoce: teksty, różne instru­menty. Wskazówki: muzyka tworzona w ten sposób nie musi być mistrzowska, ważniejsze jest doświadczenie radości i wspólnego tworzenia, można w ten sposób przygotować pieśni na szkolną (klasową, rekolekcyjną) Mszę świętą.