Piosenki opowiadają różne historie

Cel: lepsza znajomość wybranych fragmentów biblijnych lub biografii świętych. Liczba: do 20 osób. Przebieg: wysłuchanie znanych piosenek, np. ze­społu „Arka Noego”, odnalezienie fragmentów w Piśmie świętym i porównanie ich z tekstami piosenek. Pomoce: teksty piosenek. Wskazówki: można piosenki do­bierać tematycznie (np. stworzenie, nadzieja, zbawienie...), według postaci bi­blijnych (Maryja, Dawid, Abraham...) lub świętych. Wiek uczniów – 6-12 lat.