Piosenki zamieniane w sceny

Cel: utożsamienie się z treścią piosenki, z jej bohaterem. Liczba: do 20 osób. Przebieg: piosenka opowiadająca wydarzenie biblijne (np. powołanie uczniów, fragment o Zacheuszu, o Noe itp.), poszczególne zwrotki są insceni­zowane, można też naśladować występujące w tej piosence przedmioty, zwie­rzęta itd. Pomoce: instrumenty lub sprzęt odtwarzający. Wskazówki: raczej dla dzieci młodszych, na początku lepiej jest opowiedzieć dane wydarzenie, a dopiero później śpiewać o nim śpiewać i odgrywać, wariant przewiduje także inscenizację przy pomocy kukiełek. Wiek uczniów 6-12 lat.