Muzyka i ruch

Cel: przeżycie, w jaki sposób muzyka może inspirować do ruchu, próba „odnalezienia” własnym ciałem tego, co wyraża muzyka, chęć pełnego fantazji poruszania się w rytm muzyki przez taniec, gesty, pantomimę. Liczba: 10-15 osób. Przebieg: uczniowie poruszają się w rytm muzyki, którą słyszą, zmieniają się rodzaje i tempo utworów, na końcu omawiane są (np. w formie rundki) do­świadczenia, które wiązały się z tym ćwiczeniem. Pomoce: radiomagnetofon lub odtwarzacz CD. Wskazówki: najtrudniejsza jest zachęta ze strony katechety, by uczniowie w sposób spontaniczny poruszali się do słyszanej muzyki, nie może to się dziać pod żadnym przymusem, warianty tej metody obejmują pantomimę do tekstu znanej piosenki lub poruszanie się rytmiczne według tego tek­stu. Wiek uczniów – od 7 lat.