Muzyka wyraża nastroje

Cel: świadomość nastrojów, jakie wywołuje dany rodzaj muzyki, znajo­mość siebie i swoich reakcji na muzykę. Liczba: do 30 osób. Przebieg: prezen­towane są fragmenty muzyczne o różnych rytmach i stylach muzycznych (rock, pop, techno, muzyka klasyczna), uczniowie (z zamkniętymi oczami) wsłuchują się w dane prezentacje, pod koniec debata: „jakie uczucia budziła we mnie mu­zyka?” (spokój, agresję, napięcie, strach, smutek...). Pomoce: radiomagnetofon lub odtwarzacz CD. Wskazówki: ważne jest dobre wprowadzenie do tej metody oraz przyjęcie wygodnej postawy do słuchania. Wiek uczniów – od 12 lat.