Piosenki, które brzmi± w uszach

Cel: nastrój wspólnoty, pogłębione relacje międzyosobowe. Liczba: 10-15 osób. Przebieg: wspólne ¶piewanie i muzykowanie (przy użyciu różnych in­strumentów) wybranych ze ¶piewnika piosenek. Pomoce: ¶piewnik dla każdego ucznia, instrumenty. Wskazówki: wybór nie może być dokonany pod przymu­sem. Nie jest to metoda nowa, niemniej ważna, zważywszy na to, jak mało wy­korzystuje się obecnie piosenkę w nauczaniu. Wiek uczniów – od 7 lat.