Sznur poglądów

Cel: świadomość i umiejętność wypowiedzenia i obrony własnych poglą­dów. Liczba: ok. 15 osób. Przebieg: uczniowie wypisują na kartce (A4) własny pogląd na określoną kwestię, podpisują się i następnie wszyscy zawieszają swoje zdanie za pomocą klamerek na sznurze zawieszonym w klasie, podczas spaceru każdy ma możliwość przeczytania poglądów innych osób, po czym na­stępuje dyskusja. Pomoce: sznur, klamerki, kartki. Wskazówki: wśród poglą­dów mogą zawisnąć także cytaty znanych osób. Wiek – od 12 lat (umiejętność dyskutowania).