Kartkowe pytanie-odpowiedź

Cel: powtórzenie i utrwalenie wiadomości. Liczba: ok. 15 osób. Przebieg: uczniowie piszą na kartkach pytania do przeprowadzonych zajęć, odwracają kartki, jeden z uczniów rozpoczyna, osoba, która wie, ma prawo postawić ko­lejne pytanie. Wskazówki: kartki są zebrane, odpowia­dający wyciąga jedną kartę. Wiek uczniów – od 10 lat.