Wybór obrazu (zdjęcia)

Cel: utrwalenie treści, większa świadomość, własna inwencja, otwarcie na nowy temat. Liczba: 10-20 osób. Przebieg: w ramach pracy domowej uczniowie proszeni są o znalezienie i przyniesienie obrazu (zdjęcia, rysunku itp.), który dotyczy określonego problemu. W klasie uczniowie wyjaśniają swój wybór. Pomoce: (niepotrzebne). Wskazówki: można wykorzystać twórczość uczniów (samodzielnie wykonane obrazy, zdjęcia, rysunki, plakaty, także komputerowe); inna wersja – wybiera się zdjęcia z gazet w czasie zajęć. Czas – ok. 10-20 minut. Wiek uczniów – od 12 lat.