Debata „pro” i „contra”

Cel: świadomość wartości obrazu, umiejętność dyskutowania, argumenta­cja za własnym odbiorem obrazu. Przebieg: obraz, który budzi różne emocje, jest oceniany przez dwa zespoły: zwolenników („Dlaczego podoba mi się ten obraz?”) i przeciwników („Dlaczego nie podoba mi się ten obraz?”), obie grupy odnajdują argumenty (por. metody dyskusji). Pomoce: obraz. Czas – 15-30 minut. Wiek uczniów – od 12 lat.