Domalowywanie obrazu

Cel: własna inicjatywa i twórczość, koncentracja na szczegółach. Liczba: 10-20 osób. Przebieg: wcześniej przygotowany obraz zawiera „luki”, które trzeba domalować odpowiednio do stosowanej techniki i np. (biblijnego) tekstu, na podstawie którego powstał obraz, wspólna interpretacja. Pomoce: przygoto­wane, nie domalowane obrazy. Czas – 20-40 minut. Wiek uczniów – od 9 lat.