Obrazowy zestaw pytań

Cel: umiejętność stawiania pytań i zwracania uwagę na szczegóły. Przebieg: dwóch albo trzech uczniów układa pytania do prezentowanego obrazu, czyniąc to naprzemian, aż do wyczerpania pomysłów. Pomoce: obraz, ewentualnie – coś do pisania. Wskazówki: pytania mogą być zapisywane w parach, prezentowane na tablicy. Wiek uczniów – od 9 lat.