Kalendarz

Cel: większa świadomość czasu, twórczość i pomysłowość w ilustrowaniu własnych planów, świąt, ważniejszych wydarzeń. Przebieg: uczniowie tworzą kalendarz (alternatywy: rok kalendarzowy, kościelny, szkolny), małe grupy mają za zadanie zilustrować poszczególne miesiące (dni, tygodnie) w dowolny sposób ukazując ważne wydarzenia danego okresu, kalendarze są prezentowane, omawiane i wykorzystywane w ciągu roku. Pomoce: można wykorzystać gotowe formy kalendarza (miesiące, dni) z komputera lub kalendarz z poprzednich lat zilustrować na nowo, można wykorzystać różnego rodzaju pomoce – farby, kredki, zdjęcia. Wskazówki: każdy uczeń może przygotować własny ka­lendarz; wszyscy mogą obrać jakiś szczególny temat roku i go niezależnie zilustrować; o ile są takie warunki zabawa może przybrać formę zajęć komputero­wych. Wiek – od 9 lat.