Karty z przysłowiami

Cel: większa znajomość siebie i innych, umiejętność określenia siebie, zrozumienie tekstu, zdolność zamiany tekstu na zdobiony obraz. Przebieg: ucznio­wie wybierają z wcześniej przygotowanej listy przysłów lub cytatów biblijnych powiedzenie, które najbardziej im odpowiada (ewentualnie – które ich najbar­dziej charakteryzuje, jest im najbliższe); wybrane zdanie jest artystycznie wypisane i przyozdobione, karty są prezentowane i wspólnie omawiane. Pomoce: kartki formatu A4, kredki, farby. Wskazówki: uczniowie obdarowują się ozdobionymi przysłowiami i wyjaśniają sobie, dlaczego wybrane zostało takie przy­słowie i jakie znaczenie ma ono w ich życiu. Wiek uczniów – od 9 lat.