Projekty graffiti

Cel: większe uświadomienie i utrwalenie omawianych w katechezie treści. Przebieg: krótka dyskusja na temat różnego rodzaju graffiti zmierzająca do podkreślenia, iż pod pewnymi warunkami jest to także forma sztuki. Propozycja zamiany określonych treści (tematu, wiodącej myśli, hasła) na projekt graffiti. Pomoce: kartki białego papieru, ołówki, kredki, mazaki. Wskazówki: w wersji „szalonej” realizacja projektu w odpowiednim miejscu. Wiek – od 12 lat.