Witraże

Cel: lepsza znajomość szczegółów wydarzeń biblijnych, cech poszczegól­nych postaci biblijnych (wyrażonych przez ich atrybuty). Liczba: 10-20 osób. Przebieg: odczytanie tekstu biblijnego, rozmowa nt. danego wydarzenia czy po­staci biblijnej, zmierzająca do ujęcia istoty czy podstawowego atrybutu, projekt witraża (ołówek, kredki) – w małych grupach, realizacja projektu – wykonanie witraża z kolorowych bibuł lub przepuszczającego światło papieru oraz grub­szego kartonu, ocena prac, rozmowa. Pomoce: kartki, ołówki, kredki, nożyczki, kolorowe bibuły, papier przepuszczający światło, tektura, klej. Wskazówki: w  podobny sposób można zobrazować symbole poszczególnych świąt (przede wszystkim Bożego Narodzenia i Wielkanocy); jeżeli jest to możliwe – witraż można przymocować w oknie, jeżeli nie – podświetlić od tyłu. Wiek uczniów – od 9 lat.