Fantazyjne obrazy

Cel: uświadomienie i umiejętność ujęcia uczuć, myśli i idei w formie ob­razu. Przebieg: na podstawie „słowa-klucza” określonej katechezy (np. strach, wolność, wspólnota, wyzwolenie, wina, grzech, spotkanie itp.) uczniowie są za­proszeni do wyzwolenia własnej fantazji i namalowania obrazu. Sami decydują, czy ma być realistyczny, czy abstrakcyjny. Na końcu obrazy są prezentowane i  interpretowane. Pomoce: kartki papieru, farby, kredki... zależnie od możli­wości. Wskazówki: możliwe są różne techniki rysowania i malowania, można zilu­strować cytat biblijny (np. „Ja jestem drogą, prawdą i życiem”, „Ja jestem zmartwychwstaniem i życiem”, „Miłuj bliźniego jak siebie samego” itd.), ma­lowanie może odbywać się w zupełnej ciszy, wszyscy uczniowie mogą mieć z  gó­ry określoną formę (np. koło czy kwadrat), którą mają zapełnić swoim obra­zem; czas – ok. 45 minut. Wiek uczniów – od 6 lat.